GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘Door de goede samenwerking staan we met de zuivering prima gesteld voor de toekomst’

01-02-2023

In Utrecht realiseerden GMB en Heijmans, in de bouwcombinatie De Stichtse Kraan, een Nereda-zuivering, waarmee opdrachtgever HDSR in 2019 de internationale ‘Wastewater Project of the Year’ won. Na de realisatie blijft de bouwcombinatie ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Bij de opstart werd nauw samengewerkt met Binder Engineering B.V., die een nieuwe beluchtingsregelklep ontwikkelde. Robin Visscher van GMB en Tim Wermer van Binder Engineering vertellen over het belang van samenwerken en het zogenaamde badkuipmodel.  

Robin (links) en Tim bij de regelklep

 

Badkuipmodel

Robin Visscher is als Technisch Manager namens de bouwcombinatie verantwoordelijk voor alle onderhoudsaspecten op de zuivering, nadat hij eerder als uitvoerder al nauw betrokken was bij de bouw. Hij vertelt dat bij complexe installaties vaak de beeldspraak van het ‘badkuipmodel’ wordt gebruikt. Robin: “Bij de start heb je altijd opstartissues. Zodra je die in de greep krijgt daalt het onderhoud, tot de spreekwoordelijke bodem van de badkuip is bereikt, waarna het onderhoud langere tijd stabiel laag blijft. Aan het einde van de levensduur stijgt die lijn weer, en is het beeld van de badkuip compleet.” 

In de opstartfase werkte Robin intensief samen met Tim Wermer, Managing Director bij Binder Engineering B.V., onderdeel van het Duitse familiebedrijf dat wereldwijd regelkleppen, flowmeters en complete regelsystemen voor luchtverdeling voor waterzuiveringen levert. Tim: “Wij hebben deze regelklep speciaal voor dit soort biologische zuiveringsinstallaties ontwikkeld, waarbij je lucht inbrengt om een bepaald biochemisch proces te laten plaatsvinden. De klep is bovendien zeer energie-efficiënt, bij een nauwkeurige regeling, zodat de juiste procesvoering gegarandeerd is.”

Bijzonder staaltje techniek

Hoewel de klep er van buiten misschien niet zo spannend uitziet, is het toch een bijzonder staaltje techniek. Tim: “Nereda werkt met bepaalde recepten, die soms om heel veel lucht vragen, maar op andere momenten juist heel weinig lucht. Dat betekent dat de klep een heel groot regelbereik moet hebben. Daar is deze klep ook specifiek voor ontwikkeld: we kunnen van 5% tot 95% nauwkeurig voorspellen wat er door die klep heengaat met een bepaalde voordruk. Bovendien zorgt de geometrie van de klep voor een hele goede drukterugwinning. Die pressure recovery draagt weer bij aan de goede energetische prestaties van de installatie.” 

 

Biologische Nereda-zuivering

Door de keuze voor de innovatieve Nereda-installatie, en vanwege de strenge normen waaraan de zuivering moet voldoen, vroeg de opstartfase veel aandacht en energie. Robin: “In het ontwerp is gekozen om de zes reactoren met een luchtleiding met elkaar te verbinden. Daarbij heeft een biologische Nereda-zuivering een hele specifieke luchtvraag. We hadden daarom een regelklep nodig die in elke situatie de luchtregeling van alle zes reactoren zo nauwkeurig mogelijk kon regelen. Daarvoor hebben we de innovatieve klep van Binder gekozen.”

In de beginfase hadden de mannen veel contact om tot een optimaal draaiende installatie te komen. Robin: “Het opstarten vraagt altijd veel aandacht. Bovendien ligt de norm hier hoog en willen we de eventuele downtime zo kort mogelijk houden. Samen met Binder hebben we de opstartproblemen inzichtelijk gemaakt en opgelost, bijvoorbeeld om de kleppen optimaal in te regelen. Tim: “Omdat wij staan voor ons product, kwamen we waar nodig naar de zuivering, om te kijken wat er beter kon.”

 

Zuivering moet altijd kunnen draaien

De kleppen zijn een belangrijk onderdeel van de installatie, maar ook zodanig ingebouwd dat ze lastig bereikbaar zijn. Daarom hield Binder Engineering een extra klep op voorraad, die door De Stichtse Kraan is overgenomen, en op de zuivering ligt. Robin: “We hebben een ringleiding gebouwd, waarbij we de beluchtingscapaciteit gebundeld benutten. Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van de snelheid waarmee zo’n klep gewisseld kan worden. Voor het onderhoud had er geen reserveklep hoeven te staan, en ook niet voor de normale reparatietijd die Binder afgeeft. We hebben die investering echter wel gedaan omdat de gehele zuivering aan een zeer strenge norm voldoet, van 0,5 mg fosfaat en 5 mg stikstof. Vanwege die strenge norm moet de zuivering ten alle tijden draaien en feitelijk ook 100% van de tijd aanstaan.”

 

Bedrijfszekerheid

Robin: “Na een periode van testen en afstellen, draait de zuivering prima. En met de extra klep hebben we de responsetijd geoptimaliseerd. Dus qua bedrijfszekerheid is dit de optimale oplossing.” 

De extra regelklep 

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht