GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Een uitdagende reliningklus op de rioolwaterzuivering

25-04-2023

Het afgelopen jaar renoveerde GMB Waterkwaliteit & installaties (WK&i) de Rioolwaterzuivering Beemster voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Tijdens deze klus was ook de expertise nodig van de collega’s van GMB Rioleringstechnieken (RT). Omdat een bestaande leiding scheurtjes vertoonde, is besloten om deze te laten relinen. Wij spraken met een aantal betrokkenen over een uitdagende klus.

Van links naar rechts: Klaas, Martin, Rogier en Peek

Rogier Aukema, commercieel technisch adviseur van GMB RT: “RT was gevraagd om te kijken naar een te inspecteren leiding van 1.400 mm. Tijdens de schouw kwam een andere leiding ter sprake, die ook in beeld is gebracht. Het oorspronkelijke idee was om deelreparaties in deze leiding aan te brengen, te vergelijken met het plakken van een pleister.”

Toen uit een inspectie bleek dat de leiding ernstige scheurvorming vertoonde, verviel de mogelijkheid om deelreparaties aan te brengen en waren er nog maar twee mogelijkheden, vertelt projectleider Martin van Kooij: “Het Hoogheemraadschap neigde in eerste instantie naar het vernieuwen van de leiding. Omdat ik van onze collega’s de voordelen van relinen kende, heb ik dat als optie voorgesteld. Relinen is namelijk minder ingrijpend en heeft een kortere doorlooptijd. Om die redenen heeft HHNK voor relinen gekozen.”

Geen standaardklusje

Rogier: “We hebben eerst een camera-inspectie gedaan van de situatie in de leiding, en daarna een plan van aanpak gemaakt met onze uitvoeringsploeg. Dit was bepaald geen standaardklusje, maar we hadden het voordeel dat onze eigen collega’s de zuivering renoveerden. Zij kenden de situatie op hun duimpje, en we hebben dit ook samen uitgedacht en uitgewerkt.”

Martin: “Een uitdaging was dat er gewerkt moest worden boven een AT, dus boven een bak afvalwater van 4 meter diep. Om droog bij de leiding te komen in de AT gebruikten we een taatskuip, waarin wij droog aan de wanden konden werken. Samen met onze constructeur Klaas Kuiper hebben we de mogelijkheden onderzocht en zijn we met RT in gesprek gegaan hoe we dit samen gingen opbouwen.”

Twee technische uitdagingen

Peek Jansen was als hoofd projectleider namens RT verantwoordelijk. “We werken vaker op zuiveringen, maar deze situatie was nieuw voor ons. Daarom hebben we in een vroeg stadium KAM bij het project betrokken en heel zorgvuldig de risico’s in kaart gebracht en hoe we daarmee om moesten gaan. Technisch gezien hadden we twee uitdagingen: Het werken in de taatskuip en in het vijzelgemaal zelf, in een besloten ruimte met extra beperkingen en uitdagingen.”  

“De taatskuip is aangepast zodat daarop een stabiel plateau gebouwd kon worden waarop een steiger kon staan. In het vijzelgebouw moest in de kruipruimte gewerkt worden, waarbij je wel contact met je mensen wilt behouden. Dat hebben we met KAM en met de veiligheidsmensen van de opdrachtgever uitgewerkt in een project-specifieke TRA (Taak Risico Analyse), waarin alles is afgedekt. Voor deze klus hebben we bijvoorbeeld in plaats van een standaardploeg van 4 man, nu 2 mensen extra ingezet. We werken uiteraard vaker op hoogte, maar niet boven water. Die combinatie van twee risico’s was nieuw, en vraagt verschillende PBM's. We hebben daarom goed nagedacht over wanneer wie wat moest dragen.” 

LOTOTO

Klaas Kooiker was als uitvoerder verantwoordelijk voor de renovatie van de zuivering, en realiseerde de nieuwe constructie. “Voor mij zat de uitdaging in het maken van de vlonder, waar de steiger op kon staan. Onze constructeur Klaas Kuiper heeft dat doorgerekend. De aanpassingen aan de taatskuip hebben we vooraf gemaakt, waarna we de kuip plaatsten en de vlonder bouwden. Daartoe moesten we de AT buiten gebruik nemen (stilgelegd om het opbouwen van het plateau veilig te kunnen uitvoeren) en installaties LOTOTO’en (Lock-Out, Tag-Out, Try-Out).”

Zeker weten dat de mensen veilig werken

De samenwerking tussen de verschillende GMB-disciplines verliep goed vertelt Martin: “We hebben hier best iets bijzonders gerealiseerd, wat zeker geen alledaagse kost is. En met zowel onze collega’s als met de opdrachtgevers hebben we heel prettig samengewerkt. Met een hele goede voorbereiding, zodat we vooraf zeker wisten dat onze mensen veilig konden werken.” 

Ook Peek heeft alleen maar positieve ervaringen: “Er was heel snel een klik met de andere projectleden. Waar wij bij RT vaak kort-cyclisch en ad-hoc werken, valt bij WK&i de rust en het overzicht op. Maar qua samenwerking en cultuur vullen we elkaar erg goed aan.”

Ook bij kleine afwijkingen zoeken we alles vooraf volledig uit

Rogier: “Mij viel ook het hoge veiligheidsbewustzijn op, bij alle betrokkenen.” Peek knikt bevestigend: “Niet zolang geleden hadden we een ongeval, dat gelukkig goed afliep, maar dat veel indruk heeft gemaakt. Dat heeft bij iedereen nogmaals onderstreept dat je bij afwijkingen van de standaardsituatie, hoe minimaal ook, alles vooraf volledig moet uitzoeken. Want uiteindelijk willen we maar een ding, namelijk dat iedereen ’s avonds weer gezond thuiskomt!”

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht