GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Raamovereenkomst Vitens voor ontwerpen en (ver)bouwen drinkwaterproductielocaties

27-02-2024

Onlangs heeft GMB in combinatie met Heijmans een vierjarige raamovereenkomst getekend met Vitens voor de renovatie of nieuwbouw van drinkwaterproductielocaties. Het contract start op 1 maart 2024 en heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. 
 

Vitens investeert de komende jaren flink in haar infrastructuur om een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening te realiseren. GMB is trots hier onderdeel van uit te mogen gaan maken. In 2023 kregen we samen met Heijmans de ‘Raamovereenkomst transportleidingen 2023-2031’ gegund van Vitens. Dit jaar mogen we de ‘Raamovereenkomst Bovengrondse Multi projecten’ hieraan toevoegen.  
 
Duurzaamheid 

Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid een van de doelen. Vitens heeft de ambitie om bij iedere stap in haar proces te streven naar een positieve impact op mens en natuur. Bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van de drinkwaterproductielocaties zet GMB-Heijmans daarom in op CO2-reductie, biodiversiteit en water-reststromen-vermindering. Bijvoorbeeld door de natuurladder te gebruiken bij de projecten, een meetlat voor een natuurvriendelijke werkwijze voor natuur inclusief bouwen. 
 
Multidisciplinair samenwerken 

De multidisciplinaire projecten die onder de raamovereenkomst vallen hebben een grote diversiteit. Het gaat om renovatie van bestaande drinkwaterproductielocaties of nieuw te bouwen stations, installaties, assets voor het winnen, zuiveren, behandelen, opslaan, verpompen en transporteren van slib, ruw-, spoel-, en drinkwater en aanverwante objecten. GMB-Heijmans zal met vaste partners in multidisciplinaire teams de projecten uitvoeren. Hierbij maken ze gebruik van elkaars kennis en kunde en werken ze toe naar standaardisering van de aanpak en mogelijk modulair bouwen. 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht