GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Combinatie Waddenkwartier van start met uitvoering natuurprojecten Lauwersmeerdijk

07-05-2024

In het voorjaar van 2023 ging de schop in de grond voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. Bij de dijkversterking worden ook drie projecten uitgevoerd om de natuur te stimuleren: kwelderontwikkeling, een getijdengebied in de Marnewaard en een natuurlijke overgang tussen de dijk en het wad. Deze maand bereiken die natuurprojecten een mijlpaal. Combinatie Waddenkwartier kreeg op 7 mei officieel de opdracht om te beginnen met de natuurprojecten! 

Dijkversterking Lauwersmeerdijk 
In 2023 startte bouwcombinatie Waddenkwartier (Heijmans en GMB) met de versterking van de Groningse Lauwersmeerdijk, van Lauwersoog tot de Westpolder. Combinatie Waddenkwartier is al sinds de planuitwerkingsfase betrokken bij de dijkversterking voor Waterschap Noorderzijlvest. Inmiddels is er al veel werk verricht, zowel aan de havendijk als aan de landelijke dijk. In 2026 moet de dijkversterking in zijn geheel gereed zijn. 

Natuurprojecten 
De dijk wordt niet alleen versterkt om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, maar ook om de dijk beter te maken voor de natuur. Dat gebeurt op drie manieren: door het maken van een natuurlijke kwelder, de aanleg van een dijkdoorgang en getijdengebied in de Marnewaard en met de aanleg van een kunstmatig rif langs de dijk:

Kwelderontwikkeling 
We ontwikkelen langs de dijk bij de Westpolder een kwelder van ongeveer 22 hectare. Een kwelder is een stuk land dat direct aan zee grenst en af en toe onder water loopt. Kwelders zijn goede leefgebieden voor verschillende soorten dieren en planten. Ook kunnen ze de golven remmen voor de dijk. In de kwelder leggen we rijshoutendammen aan. Daardoor slibt het gebied tussen de dammen op en ontstaat er een kwelder. Daarom noemen we het een natuurlijke kwelder. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit. Vogels, vissen en onderwaternatuur voelen zich straks nog beter thuis in het gebied. 

Getijdengebied Marnewaard 
We maken een dijkdoorgang en realiseren een getijdengebied van 70 hectare in de Marnewaard. De dijkdoorgang verbindt het kwelgebied in de Marnewaard met de Waddenzee. Dit wordt het getijdengebied, een overgangsgebied tussen zoet en zout water. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor verschillende soorten planten en dieren. Met het getijdengebied geven we de Waddenzee een beetje meer ruimte. Voor de waterveiligheid krijgt de dijkdoorgang een schuif waarmee we de doorgang dicht kunnen zetten bij hoogwater. Ook leggen we een hoogwaterkade aan rondom het gebied. De locatie van het getijdengebied ligt op het terrein van het ministerie van Defensie. Defensie gebruikt dit stuk niet voor militaire activiteiten.   

Natuurlijke overgang 
We leggen een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad aan. Dat doen we met kunstmatige riffen onder water en getijdenpoelen aan de voet van de dijk. Kunstmatige riffen zijn plekken waar vissen, krabben, kreeften en ander leven in kunnen schuilen en waar mosselen en oesters zich aan kunnen hechten. Hier kan de onderwaternatuur zich ontwikkelen. Zo wordt de natuur rondom de dijk en het Wad rijker en meer biodivers. Sinds 2021 zijn we bezig met proeven met kunstmatige riffen langs de dijk. Onderzoekers halen de riffen naar boven om te kijken wat er op en rond leeft. Er is nu al veel leven te zien, zoals vissen, palingen en schelpdieren. Tot en met 2024 wordt onderzocht wat er op en rond de riffen leeft. Daarna bepalen we welke kunstmatige riffen een definitieve plek krijgen langs de dijk. 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht