GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Betere resultaten en meer werkplezier met raamcontract

03-07-2024

In de bouw en infra wordt steeds vaker langdurig samengewerkt, met bijvoorbeeld raamcontracten. Een goede zaak, vinden we bij GMB, gezien de schaarse capaciteit en de enorme opgave op het gebied van onder andere de waterinfrastructuur en waterveiligheid. Maar ook omdat het zorgt voor meer werkplezier. Onze collega’s Martijn Bijker en Bram Gerritsen vertellen samen met projectmanager Léon Muller van Vitens over hun ervaringen met de Raamovereenkomst Bovengrondse Monoprojecten van Vitens.

Begin dit jaar tekende GMB de raamovereenkomst met Vitens. Hierbij werken wij de komende acht jaar, samen met 14 partners, aan een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur. Projectleider Bram Gerritsen en projectleider Martijn Bijker zijn erg enthousiast over de samenwerking. Bram: “In zo’n langdurige samenwerking leer je elkaar goed kennen en groeit het vertrouwen. Die persoonlijke relaties maken dat je beter samenwerkt en met meer werkplezier. Met als eindresultaat een efficiënte realisatiefase en optimale oplossingen. Win-win-win dus.” 

vanaf links: Bram, Léon en Martijn 

 

Beter voor beide partijen

Op zakelijk vlak bieden raamcontracten beide partijen grote voordelen. Martijn: “Opdrachtgevers verzekeren zich van capaciteit, wat in de krappe markt een enorm voordeel is. Vitens staat namelijk voor een enorme schaalsprong in de hoeveelheid werk, om de drinkwaterlevering veilig te stellen. Maar dat geldt ook voor waterschappen en andere drinkwaterbedrijven.” Ook Léon Muller, als projectmanager namens Vitens betrokken bij het eerste project binnen de samenwerking is positief: “Dit contract geeft ons de zekerheid dat we de benodigde capaciteit kunnen inzetten, maar vooral ook dat we van elkaars expertise kunnen leren.” 

Martijn vult aan: “Als aannemers hebben we het voordeel dat we een zekere mate van werkzekerheid hebben. Om optimaal invulling te kunnen geven aan de schaalsprong van Vitens, andere drinkwaterbedrijven en waterschappen is een forecast van de projecten van groot belang. De aannemers binnen het raamcontract kunnen dan op basis van capaciteit en expertise de projecten optimaal verdelen. Omdat GMB inmiddels in meerdere raamcontracten deelneemt, is deze forecast ook van belang om intern te kunnen schakelen om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opgaaf.”

 

De basis is vertrouwen

Raamcontracten vragen een fundamenteel nieuwe werkwijze. Martijn: “We werken samen met Vitens en onze contractpartners in een relationeel contract op basis van gelijkwaardigheid. De grootste succesfactor is daarbij wederzijds vertrouwen. Dat is soms best wennen, vooral voor mensen die zijn opgegroeid in de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar als je vanaf het begin werkt vanuit openheid en transparantie, dan zie je het vertrouwen toenemen en dan kunnen oude patronen snel veranderen. En dan wordt je één team, met dezelfde stip op de horizon: de schaalsprong van Vitens waarmaken.” Léon knikt: “Belangrijk is dat iedereen scherp is op het onderlinge vertrouwen. Met de “oude” werkwijze  werden de kaarten wel eens tegen de borst gehouden, maar nu komen alle kaarten op tafel. Die openheid en vertrouwen zijn essentieel. Dat is soms wennen, maar het zorgt voor meer werkplezier én een beter resultaat.” 

Meer werkplezier

Bram: “Ook op persoonlijk vlak is het veel leuker om met elkaar de beste oplossingen te zoeken, in plaats van continu het contract te bewaken. De oude ballast aan bestekken, regeltjes en contracten gaat overboord, om in plaats daarvan samen aan de projectdoelen te werken. Iedereen brengt op tijd zijn kennis in, zodat we tot best maakbare oplossingen komen, die optimaal functioneren. Dat geeft ontzettend veel voldoening en werkplezier.” Martijn vult aan: “Wij kunnen ons in een raamcontract toeleggen op waar we goed in zijn. En omdat je elkaar steeds beter leert kennen, raak je weer beter op elkaar ingespeeld en maak je een vliegende start met nieuwe (deel)projecten.” Léon: “Het van elkaar leren, ook over de projecten heen, helpt ons ook als opdrachtgever. Alleen al door samen te praten over welke oplossingen je ziet, of hoe je een probleem zou aanpakken is enorm waardevol.”

 

Samenwerken zit in ons DNA

Bram: “Raamcontracten passen perfect bij de manier waarop wij als GMB in de wedstrijd zitten. Zelf werken we namelijk ook het liefst langdurig samen met partners en leveranciers. Wij gaan niet voor de laagste prijs, maar voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat werkt gewoon beter en plezieriger. Die grondhouding nemen we mee in al onze opdrachten.”
Martijn knikt: “Samenwerken zit echt in ons DNA. Werken vanuit een gelijkwaardige relatie en wederzijds vertrouwen geeft ons werkplezier. Voor elke uitdaging vind je dan samen een passende oplossing!” 

Léon: “Belangrijk in deze aanpak is dat iedereen open is. We durven bijvoorbeeld ook twijfels te delen, of risico’s te bespreken die je vroeger misschien voor je zou houden. Het uitgangspunt is dat we het samen doen en samen de beste oplossingen proberen te vinden. Die sfeer heerst ook heel sterk en dat is gewoon heel prettig werken.” 

 

Tekenend voor het vertrouwen 

Een concreet project waarbij de mannen betrokken zijn, is een winveld in Wierden. Bram: “Dat winveld moet worden uitgebreid en aangepast aan de nieuwe eisen. Waar je in een traditionele bouwteamaanpak bijvoorbeeld een WTB’er van zowel Vitens als onszelf zou aanhaken, is daar nu één WTB’er ingezet en vullen we elkaar aan tot een compleet team. Daardoor kunnen we de mensen efficiënter inzetten. Dat tekent ook het vertrouwen dat we in korte tijd al hebben opgebouwd.” Léon knikt enthousiast: “Omdat we samen alle kennis en kunde in huis hebben, zijn we voortvarend van start gegaan. Waar we voorheen waarschijnlijk een vertraging hadden opgelopen, vonden we nu een goede modus om het werk tot stand te krijgen.”

Martijn: “Wij hebben alleen maar positieve ervaringen met deze complementaire werkwijze. Ook Vitens is enthousiast over deze samenwerking. We willen dit project, binnen het raamcontract, daarom samen gebruiken als een voorbeeld van een succesvolle, vernieuwende - en leukere - manier van samenwerken!”

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht