GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

GMB ondertekent alliantieovereenkomst dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

04-10-2017

De alliantie tussen Waterschap Rivierenland en de combinatie Waalensemble (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV) is een feit. Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken deze partijen nu samen aan het project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 3 oktober 2017 is de alliantieovereenkomst ondertekend.

Het project

Het dijkversterkingsproject waarvoor de alliantie is opgericht, betreft het versterken van 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem tot de kruising met de A2 bij Waardenburg. Het werk is complex. Langs de noordoever van de Waal staan huizen en dorpen tot aan de dijk. Verschillende dijkvakken voldoen niet aan de norm. Ze kunnen bij extreem hoog water bezwijken omdat ze te laag zijn of gevoelig voor wegglijden of verzakking. Onder andere vanwege die complexiteit is voor een alliantie gekozen.

Alliantie

Bij een klassieke aanbesteding wordt eerst een ingenieursbureau ingehuurd voor een verkenning. Daarna wordt een gedetailleerd plan gemaakt. Pas op het eind wordt een aannemer gezocht. Als die in de uitvoering ontdekt dat er plannen niet deugen kunnen faalkosten ontstaan en is er al snel een contractueel geschil. Dankzij een alliantievorm, waarin opdrachtgever en -nemers van begin tot eind samenwerken wordt een einde gemaakt aan moeilijke contractbesprekingen, aan spraakverwarringen tussen partners en aan faalkosten en irritaties die daar het gevolg van zijn.

Samenwerken

Directeur Gerrit Jan van de Pol van GMB, inwoner van het gebied en zelf evacué bij het  hoogwater van 1995, noemt de samenwerking 'een droom die uitkomt' omdat hij zich al langer inzet voor betere samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers. 'Wat echt belangrijk is, is dat de mensen van het waterschap en de aannemers in een team werken. Er is geen gedoe met contracten of misverstanden bij de overdracht van de ene fase naar een andere fase. De verwachting is dan ook dat de alliantie goedkoper zal zijn dan een reguliere aanbesteding. We doen dit in 5,5 jaar in plaats van 8 jaar. Ook zijn de transactiekosten lager omdat er niet in elke fase een aanbesteding is.’

Planning

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase van 7 miljoen euro. De planning is dat eind 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit voor de plan- en realisatiefase. Naar verwachting zal de totale omvang, tot en met de realisatiefase, een investering vergen van 200 miljoen.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht