GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Goed voor elkaar

Samenwerking en betrokkenheid zijn belangrijke pijlers binnen GMB. Door elkaar te helpen, zonder iets terug te verwachten, maken wij de wereld om ons heen mooier dan zij nu al is.

Fonds Maatschappelijke Ondersteuning

Het MVO-fonds levert een financiële bijdrage aan sociale projecten. Dat kunnen zijn projecten in ontwikkelingslanden, projecten met een sociaal belang waarbij een GMB’er actief betrokken is of projecten met een maatschappelijk of cultureel belang. 

In 2018 ondersteunden we onder andere Stichting Present West Betuwe, Stichting Hartekind, Stichting SIA en een tweetal pleegzorgaanbieders. Ook hielpen we sociale werkvoorziening Het Lijsternest aan veiligheidsschoenen en gereedschap.

Twee partners van medewerkers zijn afgereisd naar Tanzania en Malawi voor voedselvoorziening, onderwijs, gezondheidszorg, opvang en ondersteuning van (wees)meisjes. In Ghana maakten wij in de stad Tamale een verwaarloosde zuivering weer operationeel. Ook legden we een klein rioolstelsel aan voor ruim 6.000 mensen.

Referentie uitgelicht