GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Marktinitiatief voor emissieloze infra

20-04-2020

Emissieloos materieel in 2026

Drie marktpartijen, GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel hebben het Emissieloos Netwerk Infra opgericht om de energietransitie in de infrasector met vier jaar te versnellen. In de Green Deal ‘het nieuwe draaien’ spreken Rijkswaterstaat en de Waterschappen de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Doel van het ENI is om bouwen met emissieloos materieel al in 2026 mogelijk te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat het aanbod is aan emissieloos materieel, maar ook naar hoe de vraag ernaar versneld ontwikkeld kan worden. Dit door de vraag te bundelen, een netwerk met leveranciers te ontwikkelen, en de R&D vraagstukken die hier uit volgen sneller te laten verlopen.

Foto: Directeuren Jaap van der Weele, Gerrit-Jan van de Pol en Bart Müller van de drie initiatiefnemers achter het ENI. 

Koplopersbeweging

Met dit initiatief geven zij gehoor aan de oproep van professor Jan Rotmans bij de evaluatie van de Green Deal GWW. “Koplopers moeten een peloton vormen,” gaf hij afgelopen februari aan. Op dat moment waren de drie bedrijven achter de schermen al bezig met de oprichting van het Emissieloze Netwerk Infra (ENI). Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel zijn dit initiatief gestart om kennis te bundelen en een schaalsprong te bereiken. Onder het motto ‘alleen ga je eerst sneller, maar samen kom je verder’ doen ze een oproep aan collega koplopers in de infra om aan te sluiten.

Maatschappelijk belang

Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland. Naast de bijdrage aan de mondiale temperatuurstijging veroorzaakt dit ook een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving). Bovendien worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de PAS-regelgeving en het ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd.

Door emissieloos te bouwen wordt de uitstoot van het materieel gereduceerd naar nul. Dit is haalbaar middels elektrisch aangedreven machines gebaseerd op groene stroom en/of waterstof.

Steun uit de sector

Programmamanager Edwin Lokkerbol – voormalig directeur van de Vereniging van Waterbouwers- heeft al diverse gesprekken met stakeholders achter de rug. “We hebben steun van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, HWBP en de branchevereniging van leveranciers, de BMWT. Zij zien in dat dit een tijd is van doen, waarin je koplopers moet ondersteunen.” Het ENI acteert in het verlengde van de Groene Koers (Bouwend Nederland, Cumela, BMWT) door vooral een koplopersbeweging te zijn van bouwbedrijven en leveranciers samen. Doen staat centraal. Deelnemers moeten bereid zijn een duurdere, maar emissieloze kraan of vrachtwagen aan te schaffen. Ook geldt er een bijdrage in de programmakosten. Door samen te werken kunnen grotere volumes worden gecreëerd tegen een lagere kostprijs.

Eerste belangstellenden sluiten aan

Het netwerk heeft inmiddels de aandacht van leveranciers te pakken. Zo kwam er al een telefoontje van Volvo uit Zweden met warme belangstelling, maar is ook Hyundai geprikkeld om vol gas te geven met haar initiatief voor een waterstofkraan. Ook kennisinstellingen zoals de HAN automotive en leveranciers van duurzame brandstoffen zoals Green Planet en Total zijn aangehaakt.

Het netwerk zal een eerste fase kennen van pilots. Onderzoeken wat mogelijk is, tot waar volledig elektrisch uitvoerbaar is en waar de omslag ligt naar waterstof. Het is mogelijk dat de scheepvaart wil aanhaken met haar proeven naar methanol (met afvang van CO2). De kennis uit deze pilots wordt voor zover mogelijk gedeeld, zodat dezelfde standaarden gebruikt worden voor de laadinfrastructuur. Na deze fase zal door vraagbundeling seriematige productie mogelijk gemaakt worden.

Emissieloze uitvraag

Bedrijven of leveranciers met interesse kunnen zich melden bij de contactgegevens op de website www.emissieloosnetwerkinfra.nl.  “De eer van de steen in de vijver voor dit netwerk ligt bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden,” besluit Edwin. “Met een emissieloze uitvraag voor een programma van zes dijkversterkingen hebben zij de trend gezet.”

Zie de website Emissieloos Netwerk Infra

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht