Zwaarbelaste terreinen
Loodsen/betonconstructies
Kraanbanen
Windmolenparken

GMB Haven & industrie

« Terug naar overzicht
Locatie
Werkeiland Neeltje Jans

Opdrachtgever
E-Connection

Combinant
n.v.t.

Fundaties voor Windpark Bouwdokken op werkeiland Neeltje Jans

GMB Haven & industrie heeft de infrastructuur en de bouw van acht windmolenfundaties inclusief de paalfunderingen voor Windpark Bouwdokken op werkeiland Neeltje Jans gerealiseerd voor opdrachtgever E-connection. De fundamenten moesten voldoen aan strenge eisen van dijkbeheerder Rijkswaterstaat. Gelegen aan een Natura2000-gebied is de omgeving van het windpark een lustoord voor allerlei soorten broedvogels.Ook daar hebben we rekening mee gehouden in onze uitvoering. 

In juli 2017 zijn door Enercon acht turbines geplaatst van het type E-126 4,2 MW. Het windpark heeft hiermee een vermogen van 33,6 MW. Daardoor hebben ongeveer 42.000 huishoudens vanaf de eerste helft van 2018 de beschikking over duurzame elektriciteit. 

Referentie uitgelicht