GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Pilot duurzame brandstofketen zorgt voor emissiereductie op de bouwplaats

31-08-2020

De komende drie jaar is GMB deelnemer in een pilot waarbij we samen met onder andere Waterschap Vallei en Veluwe en de startup Gashouders een nieuwe op lokaal biogas ingerichte brandstofketen ontwikkelen en testen. GMB test daarbij als eindgebruiker het lokale biogas als duurzame brandstof voor energievoorzieningen op de bouwplaats.

Lokaal biogas uit Renkum

Op de rioolwaterzuivering Renkum produceert Waterschap Vallei en Veluwe biogas uit zuiveringsslib. Jaarlijks zetten zij 750.000 m3 biogas om in elektriciteit en (deels nuttige) warmte. De overproductie van biogas die normaal gesproken wordt afgefakkeld, kan nu dankzij de samenwerking met Gashouders met beperkte bewerkingen worden ingezet als lokale brandstof. Het voordeel is dat het biogas niet opgewerkt hoeft te worden, waardoor lokale productie ook in de toekomst mogelijk blijft. Dit resulteert in een aanzienlijke efficiëntieverbetering en kostenverlaging.

Reductie van CO2, stikstof en fijnstof op de bouwplaats

Gerard van der Veer, Hoofd materieel bij GMB: “Op projecten hebben we op wisselende locaties soms tijdelijk veel energie nodig. Normaal gesproken gebruiken we diesel voor aggregaten, pompen en andere machines. Diesel zorgt voor een hoge stikstofuitstoot en fijnstofemissies. Het volledig gebruikmaken van elektrische machines is niet altijd haalbaar vanwege de wisselende projectlocaties en een hoge energievraag. Met de inzet van lokaal biogas verwachten we jaarlijks 35.000 liter diesel te besparen, waarmee we onze CO2-uitstoot met maar liefst 70 ton reduceren. Deze maatregel past dus heel goed bij onze doelstelling om in 2030 volledig circulair te ondernemen.”

Een duurzame brandstofketen

Speciaal voor deze pilot is een volledige keten van productie tot verbruik opgezet. Waterschap Vallei en Veluwe realiseert samen met Gashouders een vulstation voor biogaslevering aan projecten van GMB. Buse Gas zorgt voor de ontwikkeling van containers voor biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hoge school van Arnhem en Nijmegen) onderzoekt de komende twee jaar de milieu-impact van de keten.

Open innovatie

GMB is sterk voorstander van een open innovatie, waarbij we samen met de gehele keten gelijktijdig werken aan duurzame oplossingen. Uitdaging verbindt!

Foto: het aggregaat op biogas moet nog gebouwd worden. Op de foto zie je daarom een aggregaat dat draait op zonenergie, een ander initiatief van GMB om te komen tot een emissie loze bouwplaats.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht