GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Circulariteit realiseer je samen

De Nederlandse economie moet in 2050 honderd procent circulair zijn, stelt de rijksoverheid. Een circulaire economie is een levend systeem waarin waardeontwikkeling plaatsvindt op basis van gebruik in plaats van verbruik. Dat betekent dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen ontstaat en dat waardevernietiging voorkomen wordt. Essentiële elementen hierbij zijn het gebruik van zuivere en niet-toxische materialen, ontwerp voor demontage en het volledig gebruiken van duurzame energie. GMB omarmt deze doelstelling en heeft zichzelf het doel gesteld om in 2030 volledig circulair te ondernemen. Om dit te realiseren hebben we zeven thema’s gedefinieerd waarop wij acties ondernemen.

Afval

Een belangrijk kenmerk van een circulaire economie is dat afval niet meer bestaat. Zo vragen we onze leveranciers om zo min mogelijk afval te produceren en hergebruiken we grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk.

 

Grondstoffen

In een circulaire economie voegen we geen nieuwe grondstoffen toe aan de grondstoffenkringloop. De uitdaging is om bewust te kiezen wélke grondstoffen we gebruiken én hoe we zo efficiënt mogelijk omgaan met deze grondstoffen zoals beton en staal.

 

Emissie

Bij onze diverse werkzaamheden stoten wij CO2 uit. Om de uitstoot van dit broeikasgas te beperken treffen we diverse maatregelen zoals een CO2-bewuste leaseregeling en hybride materieel. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO2-prestatieladder en aangesloten bij het Concrete sustainability council. Tot slot richten wij ons ook op andere broeikasgassen zoals Nox.

 

Fossiel brandstofverbruik

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het fossiele brandstofverbruik promoten we online vergaderen, elektrisch rijden, het gebruik van biobrandstof en investeren we in hybride aggregaten en kranen.

 

Energie

In een circulaire economie is er geen plaats voor vervuilende kolencentrales. Daarom kopen wij Nederlandse windenergie in en wekken wij zelf zonne-energie op. Momenteel wekken de zonnepanelen op onze vestiging in Zutphen 2,7 MegaWatt op. De komende jaren breiden wij dit verder uit over onze andere vestigingen. De kennis en kunde die we opdoen gebruiken we in projecten.

 

Circulaire Businessmodellen

Door kennis te verzamelen en duurzame concepten en technieken te ontwikkelen ondersteunen wij opdrachtgevers bij hun circulaire doelstellingen, zodat we samen toewerken naar een circulair 2030.

 

Betrokken organisatie

Circulariteit kun je niet alleen, daarom betrekken wij onze hele organisatie in onze doelstelling en werken wij samen naar een circulair 2030. Ook in onze keten zoeken wij de samenwerking op met leveranciers en opdrachtgevers.

Referentie uitgelicht