GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Unieke aanpak gashouders op AWZI Harnaschpolder

18-11-2021

Delfluent Services verzorgt voor Hoogheemraadschap Delfland het onderhoud en beheer van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI). Voor het aanpassen en modificeren van de gashouders werd GMB Gastechnieken ingeschakeld. Met Ron van der Voort (Projectleider Delfluent) en Curt van Oss (projectleider GMB) kijken we terug op een intensief en uitdagend ontwerp-/voortraject.  

Bij de realisatie van de AWZI, in de periode 2003-2005, is een installatie neergezet met twee grote gashouders, waarin biogas wordt opgeslagen. Daarbij is gekozen voor een relatief zeldzame constructie, vertelt Curt: “Klassieke en hedendaagse gashouders worden primair ingezet voor behoud van een constante systeemdruk (hogedruk, ca. 30 mbar) en als buffercapaciteit, voordat het biogas naar de gebruikers gaat. Bij de bouw van de gashouders van Harnaschpolder is destijds gekozen voor lage druk gashouder(s), waarbij een meebewegende zak is opgehangen in de tank, annex graansilo. De tanks, elk met een capaciteit van 4.000 m3 zijn de grootste in Nederland”.

Al vrij vroeg na de ingebruikname van de gashouders in 2005/2006 bleek dat de AWZI maar voor de helft gebruik kon maken van de capaciteit. Na vele en diverse onderzoeken en analyses de afgelopen jaren, onder andere door GMB, om de oorzaak te kunnen achterhalen, is door Delfluent besloten om het probleem in 2020/2021 aan te gaan pakken in bouwteamverband.

Curt (links) en Ron

Bouwteam

Voor deze samenwerking is bewust gekozen voor een bouwteamconstructie. GMB Gastechnieken, als partner voor vele biogas-gerelateerde onderwerpen op AWZI Harnaschpolder, is een groot voorstander van deze aanpak. Curt: “Voor ons is het belangrijk om met alle betrokkenen transparant te kunnen samenwerken. Naar onze mening krijg je daarmee de beste oplossingen“. Ook Delfluent koos bewust voor een bouwteamaanpak vertelt Ron: “Bij dit project was er aan het begin veel onduidelijk. Zo wisten we niet exact wat we zouden tegenkomen, wat het eindproduct werd en welke oplossing gewenst was. In een bouwteam kun je daarover open discussiëren en samen oplossingen zoeken”.

 

Black box

Door de aard van de constructie was het niet mogelijk te achterhalen waarom de gashouders niet optimaal presteerden. Ron: “De exacte informatie over de constructie was beperkt aanwezig. Bovendien was de inwendige constructie vanaf de buitenkant niet zichtbaar en we konden niet naar binnen. De gashouder was dus letterlijk een black box toen we aan de voorbereidingen begonnen”.

Omdenken

Curt: “We wisten dat we een opening moesten maken om de werkelijke situatie in de silo te bekijken. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar een opening maken in de constructie. Daar hebben we dus flink op gepuzzeld. In onze eerste aanpak was dit alleen mogelijk door aan de buitenwand van de silo een verstevigend raamwerk, een constructie met toegangsdeur te bouwen, incl. schoren”.

Ron vult aan: “Deze schoren zouden meerdere meters uitsteken en moesten apart gefundeerd worden. Dat zou dus een ingrijpende operatie worden, alleen maar om toegang tot de silo te krijgen. Bij deze eerste aanpak hadden we de silo benaderd als een in losse horizontale segmenten opgebouwde constructie. Maar toen bedacht een engineer bij GMB een andere benadering, waarbij hij de totale silo als één geheel zag, vergelijkbaar met een ei”. Curt: “Met dat idee van mijn collega Klaas Kuiper, konden we een andere aanpak kiezen waarvoor er geen schoren nodig waren. Dat scheelde ook enorm in zowel vergunningen als heiwerk.”

 

Probleem met doekconstructie

Toen de opening was gerealiseerd, bleek al snel dat de ‘doekconstructie’ in de gashouder bleef hangen, waardoor slechts een deel van de capaciteit beschikbaar was. Ron: “Bovendien zakte een gewichtsplaat mee met het doek, waardoor de ondergrondse gaspijp naar de gashouder werd afgedekt. Dat zorgde er vervolgens weer voor het blokkeren van de afvoer van biogas uit de gaszak”.  

Nieuwe oplossing: ‘vogelkooi’

Al met al was duidelijk dat de bestaande oplossing niet voldeed. In het bouwteam werd toen een nieuwe oplossing bedacht. Ron: “In de nieuwe opzet maken we een maatwerk ‘vogelkooiconstructie’, waaraan het doek wordt opgehangen. Dat doek verankeren we aan de grond, en we leggen nieuw leidingwerk aan en een aangepaste condensput”. De realisatie kan waarschijnlijk eind dit jaar beginnen. In 2022 worden het leidingwerk en de tweede gashouder aangepakt.

Tegenvallers, en de voordelen van bouwteams

Curt: “We hebben tijdens dit project de nodige tegenvallers gehad, die helaas ook tot vertraging hebben geleid.” Ron vult aan: “Wat ons parten heeft gespeeld is dat deze gashouders een zwarte doos waren. Met onbekendheden die niemand tevoren kon weten. Dat maakt ook dat de kosten een stuk hoger zijn uitgevallen dan we zelf vooraf hadden ingeschat. Maar die meerkosten zijn verklaarbaar, gezien wat we allemaal zijn tegengekomen. Want dit is een uniek project dat nergens in Nederland zo wordt uitgevoerd. En gelukkig hebben wij een goed inzicht in de kosten en de gemaakte uren. De bouwteamaanpak heeft dan ook zeker zijn meerwaarde bewezen. Bij dergelijke ingrijpende en complexe klussen zou ik een bouwteam dan ook zeker aanbevelen.”

 

Over Delfluent Services  

In het kader van de Publiek Private Samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent, is Delfluent Services verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijk gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht