Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

GMB Waterkwaliteit & installaties

« Terug naar overzicht
Locatie
Apeldoorn

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Combinant
Imtech

RWZI Apeldoorn: de eerste energiefabriek van Nederland

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe maakte GMB samen met Imtech van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn een echte energiefabriek. De energiefabriek maakt de maximale hoeveelheid energie (gas) vrij én ze wint grondstoffen uit zuiveringsslib.

De oplossing houdt in dat het waterschap op haar zuiveringen in de regio Apeldoorn alleen nog de primaire slibstromen vergist. De secundaire stromen worden in Apeldoorn eerst verder afgebroken door thermische drukhydrolyse (TDH). Met thermische drukhydrolyse is energie uit secundaire slibstromen eenvoudiger vrij te maken.

Unieke kennis

Apeldoorn is na Venlo de tweede locatie waar TDH onderdeel is van het zuiveringsproces. Tijdens het ontwateringsproces wint RWZI Apeldoorn met een struvietreactor fosfaat terug. Het fosfaat is bruikbaar voor kunstmest in de landbouw.

Referentie uitgelicht