GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘We scheppen binnen Team Altijd Zuiver de voorwaarden voor een succesvol bouwteam’

25-05-2022

Voor de grootschalige renovatie van de rioolwaterzuivering in Boxtel, koos Waterschap De Dommel voor een bouwteam-aanpak. Teun van Esch is projectmanager van Waterschap De Dommel: “Wij vinden het belangrijk om, ook conform de Marktvisie Waterschappen, de kennis van de marktpartijen zo vroeg mogelijk aan boord te brengen. Daarom zijn we nog voordat we een VO hadden, de markt opgegaan om een bouwteampartner te zoeken.”

 

 

 

Expertise inzetten in bouwteam

Volgens Michiel van Ierssel, projectleider bij GMB past dit project, waarbij de levensduur van de zuivering met minimaal 15 jaar wordt verlengd en de effluentkwaliteit wordt geoptimaliseerd, goed bij GMB: “We kunnen meerdere disciplines integraal inzetten, en door de bouwteamaanpak wordt de expertise van GMB en onze partners Hoppenbrouwers en Royal HaskoningDHV vroegtijdig optimaal benut. Dat kwam ook naar voren in onze winnende aanbieding, waarin we ons samen onderscheidden met de parallelle uitwerking van het ombouwplan en het ontwerp. Hiermee staan we straks met elkaar gesteld voor de realisatiefase.” 

Michiel van Ierssel

Compliment voor betrokkenheid waterschappers 

Voor Dennis Hes, ontwerpleider bij Royal HaskoningDHV was dit het meest intensieve offertetraject dat hij heeft meegemaakt: “Mede vanwege de complexiteit van de installatie, was dat al bijna een project op zich.” Essentieel was daarbij de tijd die het bouwteam nam, om zowel de zuivering als elkaar goed te leren kennen. Dennis: “Daarbij verdienen de mensen van het waterschap een groot compliment. Door hun betrokkenheid ontstond een vliegwieleffect, waardoor het gehele team beter ging presteren.” Michiel: “Tekenend was dat Teun direct na de gunning de ambitie uitsprak dat de waterschappers echt onderdeel van team ‘Altijd Zuiver’ moesten worden. Dat zette meteen een hele positieve toon voor de samenwerking. Met de naam ‘Altijd Zuiver’ geven we aan dat we tijdens de ombouw zorgen voor zuiver water, én dat we zuiver zijn in de samenwerking en de communicatie.”

Jeroen Machielsen, projectleider bij Hoppenbrouwers, was vanaf de start aangehaakt bij het bouwteam. Iets wat niet vanzelfsprekend is: “Het is heel interessant om al vanaf het begin bij het besluitvormingsproces betrokken te zijn. We krijgen daardoor de achtergronden en de afwegingen van bepaalde keuzes veel beter mee. De inhoudelijk uitdaging zit vooral in het feit dat de zuivering tijdens de ombouw volledig in bedrijf moet blijven.”

Jeroen Machielsen

Sleutel voor succes 

In de praktijk blijkt het soms lastig om de meerwaarde van bouwteams echt te benutten. Het succes van het bouwteam in Boxtel is dan ook niet vanzelfsprekend. Michiel: “De sleutel is dat alle partijen transparant en open durven te werken aan een gezamenlijk resultaat. Vanuit onderling vertrouwen en met respect voor elkaars discipline.” Jeroen vult aan: “Het werkt heel prettig dat alles bespreekbaar is, zowel positief als negatief maar altijd om elkaar te helpen. Door goed te luisteren en transparant te zijn in je argumenten, begrijpen mensen ook waarom keuzes gemaakt worden, waardoor het draagvlak toeneemt.” Dennis is enthousiast over de aanpak: “De sfeer is prima en de kwaliteit is knettergoed. Alleen al als je ziet wat we al aan 3d-ontwerpen hebben staan, waarin meerdere partijen aan het tekenen zijn.” 

Dennis Hes (rechts)

Zelf voorwaarden scheppen 

Vanuit het waterschap was er vanaf het begin veel aandacht voor transparante en constructieve samenwerking. Teun: “We beseffen goed dat we zelf de voorwaarden moeten scheppen om het bouwteam succesvol te laten zijn. We willen dat voor buitenstaanders, bij wijze van spreken, niet zichtbaar is welke teamleden van De Dommel zijn, of van Hoppenbrouwers, Royal HaskoningDHV of GMB.” De aanpak levert in ieder geval veel werkplezier op. Teun: “Ik hoor intern dat iedereen het hartstikke leuk vindt om op deze manier samen te werken!” 

Post onvoorzien moet een postje worden

De meerwaarde van de bouwteamaanpak moet onder andere tot uiting komen in een efficiënte realisatie. Teun: “Bij een traditionele opdracht, waarbij wij een bestek of een werkomschrijving opstellen, loop je vaak tegen interpretatieverschillen op. Die risico’s proberen we dan af te dekken met een vaak aanzienlijke post ‘onvoorzien’. Onze ambitie is om die post nu terug te brengen tot een postje, doordat we aan de voorkant samen de beste oplossingen ontwikkelen en de risico’s in beeld hebben en beheersen.” 

Teun van Esch 

Digitaliseringskansen benutten

In het bouwteam is veel aandacht voor de kansen die digitalisering kan bieden. Teun: “We onderzoeken continu welke mogelijkheden passen bij onze wensen en ambities als Waterschap.” Dennis: “Digitalisering is veel meer dan ‘een digitaal modelletje’  opleveren van de zuivering. We zetten continu stappen waardoor je dingen beter, efficiënter en minder foutgevoelig kunt doen. We ontwikkelen sporen die De Dommel weer verder kunnen brengen in haar digitale ontwikkeling.” 

Michiel: “Digitalisering is een speerpunt in de strategie van GMB, waarbij we concrete toepassingen zoeken waarin we stapsgewijs verder ontwikkelen. Op een ander project gaan we bijvoorbeeld planning koppelen aan het integrale 3d-model. Daarbij zie je de installatie stapsgewijs gebouwd worden in een 4d-model dat we inzetten voor de afstemming op de bouwplaats. Zo kijken we continu hoe we met digitalisering meerwaarde kunnen bieden voor onze klanten en onze interne processen.” 

Het team rondt de DO-fase in juni af, waarna het uitvoeringsontwerp volgt. 

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht