Zwaarbelaste terreinen
Loodsen/betonconstructies
Kraanbanen
Windmolenparken

GMB Haven & industrie

« Terug naar overzicht
Locatie
Krammersluizen

Opdrachtgever
Enercon

Combinant
n.v.t.

Windpark Krammer

GMB heeft als onderaannemer van Enercon 34 windmolenfunderingen gebouwt op Windpark Krammer. Elke fundering is 21,5 meter in doorsnee, bestaat uit circa 700 kuub beton en ruim 100 ton wapeningstaal. Een groot deel van de windmolens is komen te staan op de primaire waterkering. Het project lag te midden van een Natura2000-gebied. Op vijf locaties hebben we rekening gehouden met het broedseizoen en bij elf windmolens hebben we rekening gehouden met het stormseizoen. 

Referentie uitgelicht