GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Van pionieren en groeien naar structureren en doorontwikkelen

29-11-2022

Niels de Kleijn werkt sinds 1984 bij GMB, waarvan de laatste jaren als directeur van GMB Services. Per 1 november draagt Niels dat stokje over aan Frits van de Pol, en focust hij zich op een nieuwe rol als Business Developer. Wij spraken Niels en Frits over hun visie op GMB Services, en we kijken terug op de groei die Niels, en GMB, doormaakten in zijn 38 dienstjaren bij GMB. 

 

Pionieren als rode draad

Vanaf zijn start bij GMB was Niels vaak aan het pionieren, iets wat als een rode draad door zijn loopbaan loopt: “Toen ik begon was er apparatuur aangeschaft voor rioolonderzoek, dat was voor GMB toen een nieuwe markt, en een nieuw product. Martie van den Brink, helaas overleden, en ikzelf hebben toen de basis gelegd voor ons huidige cluster GMB Rioleringstechnieken. Ik ben in die jaren meegegroeid, van uitvoerder naar bedrijfsleider en uiteindelijk directeur rioolonderzoek.”

Niels (links) en Frits

Een mooie tijd, volgens Niels, maar toen GMB medio jaren ’90 investeerde in een zandscheidingsinstallatie en een mobiele slibontwateringsinstallatie, begon zijn pioniersgeest toch weer te kriebelen: “Ik werd gevraagd of ik die nieuwe discipline wilde opstarten, maar achteraf ontbrak het ons toen aan de benodigde kennis om dat goed te ontwikkelen. Dat werden dan ook tropenjaren, waar ik echt regelmatig van wakker heb gelegen. Uiteindelijk hebben we desinvesteringen gedaan en zijn we ons meer gaan focussen op werkzaamheden bij drinkwaterbedrijven, wat beter bij ons paste.” 

GMB Services

Later, in 2011, stond Niels aan de basis van wat nu het cluster GMB Services is. “We verscherpten in die periode als geheel GMB onze focus, in markten en werkzaamheden. Daarbij integreerden we intern een aantal kleine bedrijfjes, zoals betontechnieken, pompen en gemalen en installatietechnieken. Uiteindelijk werd dat GMB Services, waaraan ik sindsdien als directeur leiding mocht geven.”

Elders ervaring opdoen

Frits werkte na zijn studie Civiele Techniek bij verschillende ondernemingen van VolkerWessels: “Ik ben begonnen bij VolkerInfra, op het gebied van projectbeheersing op grote integrale infraprojecten. Daar groeide ik van systems engineer door naar procesmanager. Ik stapte in 2017 over naar Visser Smit Hanab, waar ik tendermanager was en een aantal projecten ondersteunde als contractmanager.”  

Hoewel Frits uit de familie van de Pol komt, oprichters en eigenaars van het familiebedrijf, was het geen vanzelfsprekendheid dat hij in het bedrijf zou gaan werken: “Ik ben dichtbij het vuur opgegroeid, maar bij GMB werken was nooit een doel op zich. Ik wilde sowieso eerst 10 jaar elders ervaring opdoen. De laatste jaren begon het toch te kriebelen, en toen de vacature vrijkwam van teamleider projectbeheersing bij Waterkwaliteit en installaties, besloot ik de stap naar GMB te zetten. Daar heb ik de afgelopen 3,5 jaar al met heel veel plezier gewerkt.”  

Stokje overdragen

Ongeveer een jaar geleden gaf Niels intern aan dat hij zich op andere taken wilde focussen, en het stokje van directeur bij GMB Services wilde overdragen. “Ik heb nagedacht over wat het beste is voor GMB, en voor mezelf. Ik heb namelijk heel veel jaren ‘aan’ gestaan, en dat is prima, maar dat is niet iets waarmee je ‘cold turkey’ kunt stoppen. En persoonlijk vind ik dat beleidsmakers rond hun zestigste over hun houdbaarheidsdatum raken. Daarom wil ik tijdig een stapje opzij doen en plaatsmaken voor de volgende generatie." 

In zijn nieuwe rol, als Business Developer, gaat Niels zich onder andere focussen op de discipline Gastechnieken. “Daarnaast mag ik ook de clusteroverstijgende marktgroep Energietransitie gaan leiden, en ik blijf als contractmanager verantwoordelijk voor de raamovereenkomsten met Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Hollandse Delta. Ook ben ik betrokken bij de locatieontwikkelingen in Opheusden. Ik hoef mij voorlopig dus niet te vervelen,” lacht Niels.

Geen tweede Niels 

Begin dit jaar is een profielschets opgesteld van zijn opvolger. Niels: “In eerste instantie waren we onbewust op zoek naar een ‘tweede Niels’, qua profiel en achtergronden. Maar Services heeft, door de snelle groei en ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, juist meer behoefte aan een ander type. Niet zozeer een nieuwe pionier, maar vooral iemand die de organisatie verder structureert, vanuit een meer procesmatige aanpak. Om met deze club, van inmiddels meer dan 100 mensen, de volgende stappen te zetten is een ander type leider nodig, met andere competenties.”

De blik vooruit

Op basis van de nieuwe profielschets werd intern gekeken naar mogelijke kandidaten. Toen Frits werd benaderd, was hij direct geïnteresseerd in de uitdaging. “Ik heb een andere achtergrond dan Niels, die echt gepokt en gemazeld is in de techniek. Naast mijn studie Civiele Techniek ben ik bedrijfskundig opgeleid, mijn interesse en competenties zitten meer aan de proceskant. Ook als persoon ben ik een ander type dan Niels. Ik zal dan ook op een andere manier sturen.” 

Samen verder bouwen

De afgelopen maanden stonden in het teken van inwerken, waarna op 1 november het stokje ‘officieel’ is overgedragen. Frits: “De overgang gaat geleidelijk en er zijn nog verschillende zaken die we samen doen, zoals lopende aanbiedingen. Met zijn mensen heeft Niels een ontzettend goeie club neergezet bij Services en vanuit die sterke basis gaan we met het MT verder bouwen. Waar nodig en mogelijk zullen we de structuur verder versterken, zodat de stabiliteit toeneemt en Services klaar is voor de stevige ambities in ons Strategisch Ondernemingsplan (SOP).”

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht