GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Combinatie Waddenkwartier aan de slag met versterking Lauwersmeerdijk

20-02-2023

GMB en Heijmans gaan als bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. Vrijdag 17 februari ondertekenden de bouwers, het waterschap en de gemeente Het Hogeland de realisatiecontracten voor de dijkversterking en de tweede toegangsweg naar de haven. 

In 2020 startte bouwcombinatie Waddenkwartier samen met het Waterschap aan het uitwerken van de plannen voor de versterking van de Groningse Lauwersmeerdijk met extra’s voor natuur, verkeer en recreatie. Nu de plannen gereed zijn en de financiering rond is, kan de bouwcombinatie aan de slag met de realisatie. In april van dit jaar starten de eerste werkzaamheden. In 2026 moet de dijkversterking in zijn geheel gereed zijn. 

 

Duurzame dijkversterking

Binnen de dijkversterking worden ook diverse koppelprojecten meegenomen, zoals voor de natuur, het verkeer en recreatie. Voor verkeer en recreatie gaat het om een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog, een fietspad over de landelijke dijk en een wandelboulevard op de havendijk. Ook betreft dit het onderhoud aan de Westelijke Havendam.

Voor de natuur gaat het om een natuurlijke overgang met kunstmatige riffen, een dijkdoorgang en overgangsgebied en de aanleg van een natuurlijke kwelder. Zo wordt tegelijkertijd aan de biodiversiteit op en rond de dijk gewerkt. Daarnaast wordt tijdens de realisatiefase emissieloos materieel ingezet en wordt divers materiaal van de dijk opnieuw gebruikt. 

Minister Rob Jetten noemde dit project hierdoor onlangs als voorbeeld van een ‘echt duurzame dijkversterking’. 

De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Meer info: lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl/

5 april starthandeling en open dag

Op woensdag 5 april is de officiële starthandeling en een open dag van het werk. Om 11.00 uur is de starthandeling, gevolgd door de open dag tot 16.00 uur. De activiteiten zijn in en rond het Dijkinformatiecentrum aan de Haven 46c in Lauwersoog. Kom meer te weten over deze duurzame dijkversterking en de Dijkwerkers die daaraan werken. U bent van harte welkom!

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht