Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

« Terug naar overzicht
Locatie
Munnikenland

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Combinant
Van Oord Nederland

Realisatie extra waterbergingscapaciteit Munnikenland

In het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier moest het Munnikenland meer waterbergingscapaciteit krijgen. Zo graafden we de uiterwaarden af en brachten we geulen aan die bij hoogwater meestromen. De bestaande, primaire kering werd verlegd, waardoor ook Buitenpolder Munnikenland bij hoogwater onderloopt. Deze maatregelen zorgen bij hoogwater voor een waterstandsverlaging van 11 centimeter. Cultuur speelde ook een rol bij dit project. Nieuwe terpen markeren de plaatsen waar ooit historische gebouwen stonden. De buitenste slotgracht rond Slot Loevestein werd weer in ere hersteld. Ook maakten we het gebied toegankelijk door middel van wandel- en fietspaden, aanlegsteigers en parkeerplaatsen. In circa drie jaar tijd werd er in totaal 2,5 miljoen kubieke meter grond verzet. Het totale werkgebied beslaat een oppervlakte van 700 hectare.

Referentie uitgelicht