GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘De bouwteamgedachte voerden we ook in de realisatiefase door’

17-01-2024

In Hoogeveen realiseerde GMB voor WMD Drinkwater een Reinwaterkelder. De open en goede samenwerking bleek de sleutel tot een succesvol project. We spraken drie betrokkenen over hoe zij samen de uitdagingen aangingen. 

Aan tafel zitten drie ervaren rotten. Projectleider Reinier Berghuis van WMD Drinkwater werkt ook bij een ander project samen met Robin Dijkerman, projectleider bij GMB. Voor Rik Minkjan, uitvoerder bij GMB, is dat alweer de derde Reinwateropslag die hij voor WMD Drinkwater realiseert. Rik: “Officieel is dit een Reinwater Reservoir (RWR), omdat hij bovengronds is opgetrokken. ‘Echte’ kelders worden met grond omhuld, waarna er een soort drainagesysteem met zand en teelaarde overheen gaat. Reinier knikt: “Standaard bouwen we voor de wateropslag ondergrondse kelders, die we met elkaar verbinden zodat alle kelders een gelijk waterniveau hebben. Maar mede door richtlijnen en het benodigde opslagvolume, moeten we nu de lucht in”
 

Reinier Berghuis (links) en Robin Dijkerman


Expertise combineren in bouwteam

Het besluit tot nieuwbouw volgde uit een analyse van WMD Drinkwater, over de toekomstige capaciteit. Reinier: “We hadden hier een relatief lage opslagcapaciteit in verhouding tot de productiecapaciteit. Bovendien gaan we van hieruit ook water leveren richting Beilen, van waaruit we Vitens water leveren. Met de nieuwe kelder voegen we 3.500 kuub toe aan de 3.000 kuub die we al hebben.”

“We hebben het project als een bouwteam in de markt gezet omdat er behoorlijk wat constructieve uitdagingen in zaten. Door onze expertise te combineren met die van de aannemer, wilden we samen een optimaal UO (Uitvoeringsontwerp) maken. GMB kwam vervolgens met het beste plan, met een goede analyse van het voorontwerp en kansen- en risico-inschatting. Dat gaf veel vertrouwen.”

Robin Dijkerman (links) en Reinier Berghuis

Onvoorziene hobbels en uitdagingen

Robin sloot bij de start van het bouwteam aan: “We zijn vanaf het begin steeds samen op zoek naar de beste oplossingen voor het projectdoel. Terwijl we best wat hobbels en uitdagingen tegenkwamen, waardoor de bouwteamfase 7 maanden duurde, in plaats van de vooraf ingeschatte 8 weken!” Reinier lacht: “Er kwam inderdaad wat meer bij kijken dan we vooraf dachten. Zo bleken leveranciers door drukte niet in staat om de prefab dakplaten te leveren, die GMB als kans had geïdentificeerd. Dat was overmacht, maar daardoor moesten we wel terug naar de tekentafel.”

“Bovendien is het reservoir onder architectuur opgetrokken, onder andere omdat de watertoren ernaast een monument is. Daardoor moest regelmatig met de welstandscommissie worden geschakeld, zeker toen in de realisatiefase betere oplossingen werden bedacht.” 

Om de voortgang niet teveel te verstoren, is in het najaar van 2022 besloten om de funderingspalen alvast met een vooropdracht aan te brengen, een realisatieovereenkomst was er op dat moment nog niet. 

Reinier Berghuis (links) en Rik Minkjan

‘We doen het echt samen’

De goede samenwerking bleek cruciaal om tot een goed resultaat te komen. Robin: “We zitten samen in de wedstrijd en willen samen de projectdoelen realiseren. Dan heb je elkaar nodig en dat lukt niet als je in de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer rollen blijft zitten. De vertrouwensband is zo sterk, dat we mondeling zaken afstemmen en besluiten nemen, zonder dat daar bij wijze van spreken iedere keer een formulier met een handtekening voor ingevuld moet worden voordat we tot actie overgaan. Eigenlijk hebben we de bouwteamgedachte ook in de realisatiefase vastgehouden.” Reinier knikt bevestigend: “We doen dit echt samen, vanuit ieders expertise, maar altijd met het projectdoel voorop.”

Rik Minkjan

Veiligheid belangrijk

Niet alleen de goede samenwerking is de mannen opgevallen. Rik: “WMD Drinkwater heeft vanaf het begin benadrukt dat veiligheid altijd voorop moet staan. Zelfs als dat bijvoorbeeld ten koste van de planning zou gaan. Dat dit ook zo expliciet wordt uitgesproken is best bijzonder, dat wordt door onze mensen ook erg gewaardeerd.” Robin noemt een voorbeeld: “Bij de PSU (Project Start Up) bleek dat we gelijktijdig werkzaamheden van verschillende disciplines zouden moeten uitvoeren om de planningsdoelen te halen. Deze werkzaamheden hadden een behoorlijk onderling raakvlak, met een mogelijk veiligheidsissue tot gevolg. Toen hebben we samen direct benadrukt dat de veiligheid altijd voorop staat, ook als we daardoor de planning zouden moeten aanpassen. Dat een opdrachtgever dat ook expliciet benadrukt is niet altijd vanzelfsprekend.” Uiteindelijk is dan ook besloten om deze werkzaamheden afzonderlijk van elkaar uit te voeren.

Robin Dijkerman

Digitaal keuren

Een primeur voor de GMB-discipline civiele betonwerken, was het digitaal keuren. Rik: “Dat hebben we met een aantal collega’s helemaal ingericht en in de GMB-huisstijl ontwikkeld. Daarmee zetten we weer een mooie stap in onze digitalisering, wat ook een speerpunt is in ons beleid."

Rik Minkjan

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht