GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Contractverlenging met Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta

28-12-2016

GMB blijft voor de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta (slib van Zwolle en Deventer uit het Waterschap Groot Salland-contract) de verwerking van hun ontwaterde zuiveringsslib verzorgen tot 1 april 2022. Daarnaast heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de eind 2017 aflopende overeenkomst voor het slib van Echten (uit het Waterschap Reest en Wieden-contract) ook verlengd tot en met 31 december 2020.

Van Waterschap Drents Overijsselse Delta ontvangen we jaarlijks circa 40.000 ton slib. We verwerken dit in Tiel en met name Zutphen. Waterschap Zuiderzeeland levert jaarlijks circa 38.000 ton slib. Ongeveer de helft hiervan wordt verwerkt bij onze partner AEB Amsterdam en rest komt naar Tiel en Zutphen.

 

In de overeenkomsten met beide waterschappen zitten eenzijdige verlengingsopties ingebouwd om deze maximaal vijf keer met één jaar te verlengen. Met de waterschappen hebben we onze samenwerking met de maximale looptijd weten te verlengen binnen de kaders van de lopende contracten.

 

Wij zijn uitermate content met de gerealiseerde contractverlengingen en het hieruit sprekende vertrouwen!

Referentie uitgelicht