Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

« Terug naar overzicht
Locatie
Zuidbroek

Opdrachtgever
Waterschap Hunze en Aa's

Combinant
Oosterhof Holman en Van Halteren Infra

Hoogwatermaatregelen Zuidbroek-Westerbroek

In samenwerking met Oosterhof Holman en Van Halteren Infra hebben we de secundaire waterkeringen in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s opgehoogd. Het gebied behelst in totaal zo’n vijf tot tien kilometer aan kade om het Winschoterdiep.

Het ophogen van de kades bestond uit het ophogen met damwanden, keersluizen, dijkprofielen, betonnen keerwanden en mobiele keringen. Alle ophogingen moesten voldoen aan de eisen van het waterschap. Deze eisen gaan over de hoogte, levensduur, afwatering, functionaliteit en waterdichtheid van de keringen.

‘Combinatie Hoogwatermaatregel’ had naast het waterschap, gemeenten, de Provincie, kabel- en leidingbeheerders en verenigingen te maken met de perceeleigenaren die allemaal hun eigen interpretatie hebben van een hoogwaterkering. Deze perceeleigenaren bestaan uit zowel grote bedrijven als particulieren. Door de grote hoeveelheid stakeholders zijn de oplossingen vrij divers. Alle oplossingen werden door de combinatie ontworpen en uitgevoerd. 

Referentie uitgelicht