GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Afsluiting dijkverbeteringsproject Hagestein - Opheusden

17-11-2017

De dijk tussen Hagestein en Opheusden is verbeterd. De veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de dijk zijn hiermee versterkt. In 2009 is Waterschap Rivierenland gestart met een uitgebreide planfase en in 2014 is de aannemerscombinatie Dijkverbetering HOP (een samenwerkingsverband tussen GMB en Van Oord) begonnen met de uitvoeringsperiode. Op 31 oktober 2017 was de overdracht en oplevering van de combinatie aan Waterschap Rivierenland. Donderdag 16 november werd de dijk bestuurlijk overgedragen aan de eindbeheerders.  

Oplevering en overdracht in één dag

Het overhandigen van het opleverdossier aan waterschap Rivierenland werd gedaan middels een grote koffer met daarin kleine koffers met ludieke toepasselijke inhoud voor de eindbeheerders als zijnde overdrachtsdossiers. De eindbeheerders zijn drie gemeenten, Rijkswaterstaat en diverse teams binnen het waterschap zelf.

Prachtig aandenken

Drie jaar is er heel hard gewerkt en is er veel gevraagd van de omwonenden en bedrijven langs deze dijk. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet en hun vertrouwen hebben het waterschap en de combinatie een naslagwerk gemaakt met prachtige foto’s van de werkzaamheden maar ook met verhalen van omwonenden en bedrijven en hun portretten.

Waardige afsluiting project

Omgevingsmanagers Paul Rooswinkel (Combinatie Dijkverbetering HOP) en Basten Heeg (Waterschap Rivierenland) hebben deze boeken de afgelopen dagen persoonlijk bij alle mensen thuis gebracht, wat door veel mensen erg op prijs werd gesteld.  De overhandiging van deze impressie van de werkzaamheden is een waardige afsluiting van dit dijkverbeteringsproject.

Eén dijk, zoveel beelden

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht