Leidingrenovatie
Leidingreparatie
Robotfrezen
Putrenovatie
Reiniging & inspectie

Putrenovatie

Natuurlijk bestaat uw stelsel niet alleen uit buizen maar ook uit inspectieputten. Is het dan geen gemiste kans om wel de buizen te renoveren of repareren, maar niets te doen aan de putten? Waardoor deze achterblijven in levensduur en kwaliteit ten opzichte van de buizen? 

Naast het renoveren en repareren van leidingstelsels voert GMB Leidingtechnieken ook putrenovaties uit. Hierbij maken we gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde techniek. De putrenovatie bestaat uit een glasvezelversterkte kunststof beplating. Deze beplating monteren we op de wand van de put en voorzien we van een GVK-handlaminaat. Op deze manier wordt de put beschermd tegen aantasting door biogene zwavelzuur en voorkomen we verdere achteruitgang van de put.

Bij de toepassing van het putrenovatiesysteem van GMB Leidingtechnieken hoeft de putkop niet verwijderd te worden.

Vanzelfsprekend is deze techniek op meerdere onderdelen toe te passen. Denk hierbij ook aan minigemalen, rioolgemalen en overstorten.

Referentie uitgelicht