GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Biomassa van GMB officieel erkend met certificaat Better Biomass

15-02-2023

GMB BioEnergie heeft het certificaat Better Biomass behaald. Dit internationale keurmerk wordt verstrekt aan organisaties die kunnen aantonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen.

 

Eind vorig jaar waren de collega’s van GMB BioEnergie druk bezig om de organisatie klaar te maken voor de certificering. Na een intensieve tweedaagse audit volgde het goede nieuws: GMB BioEnergie mag zich de komende 5 jaar Better Biomass gecertificeerd noemen! Collega’s Chiel Brus en Ferdi van Rossum vertellen over het hoe en waarom van de certificering.  

Biomassa als input en output

Ferdi: “Onze missie als GMB BioEnergie is om energie en grondstoffen uit slib te halen. Dat doen we onder andere op onze composteringsinstallaties in Zutphen en Tiel. Daar winnen we energie en nutriënten terug uit reststoffen, voornamelijk zuiveringsslib dat afkomstig is van rioolwaterzuiveringen. Wij splitsen dat slib weer in schoon (condens)water en biogranulaat. Wij composteren dus feitelijk slib tot biogranulaat, waarbij zowel onze input (slib) als onze output (biogranulaat) biomassa is.”

 

 

Overheid stimuleert biomassa

Ferdi: “De overheid wil het gebruik van fossiele brandstoffen verlagen, en daarmee ook de CO2-emissie. Wanneer je aantoonbaar de fossiele input bij een verbrandingsinstallatie kunt vervangen door biomassa, dan wordt de uitgestoten CO¬2 beoordeeld als zijnde groen, en daarmee als niet-belastingplichtig. Daarmee ontstaat er dus een directe financiële prikkel in de markt om je biomassa te laten certificeren. Het aangescherpte overheidsbeleid heeft hier dus een directe en positieve invloed.”  Chiel vult aan: “Door het overheidsbeleid neemt niet alleen de belangstelling voor biomassa toe, maar ook de vraag naar toezicht en certificering. Omdat bij het Better Biomass certificaat de gehele keten wordt beoordeeld, helpt het bovendien om door onze gehele keten de duurzaamheid van de biomassa te borgen.”

Ook sociale aspecten

Chiel: “Met het Better Biomass certificaat tonen wij aan dat het biogranulaat dat wij produceren, een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen en dat het aan hoge duurzaamheidseisen voldoet. Daarbij wordt overigens verder gekeken dan alleen de technische kant: we worden ook beoordeeld op sociale aspecten zoals  hoe we met onze medewerkers  en onze omgeving omgaan. Het gaat dus veel verder dan alleen de duurzaamheid van de biomassa zelf.”   

 

Door de gehele keten

Het Better Biomass certificaat richt zich op de gehele keten, waarbij iedere schakel de eigen CO2-bijdrage terugrekent naar de energie-inhoud van de biomassa. Ferdi: “Dat betekent bijvoorbeeld dat een houtleverancier die hout bij ons aanlevert daarvoor een waarde moet rapporteren. Wij tellen dat weer op bij onze som, die wij weer aanleveren bij onze afnemer zoals bijvoorbeeld AVR. Het is dus niet zo dat je als biomassaproducent je eigen kunstje hebt, maar het is de gehele keten die moet voldoen. Daarmee wordt bijvoorbeeld ontmoedigd dat je slib invoert uit een ver land, want dan wordt er voor het transport zoveel CO2 bijgeteld, dat je niet meer zou voldoen.”

Mooie erkenning

Chiel: “Al met al is dit certificaat een mooie beloning voor de inspanningen van alle collega’s die hierbij betrokken waren. Maar het is vooral een mooie erkenning van onze duurzame en circulaire aanpak!”

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht