Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

« Terug naar overzicht
Locatie
Overdiepse polder bij Waalwijk

Opdrachtgever
Rijksoverheid

Combinant
Van Oord Nederland, Oldenkamp

Herinrichting Overdiepse polder

In het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier werd de Overdiepse polder bij Waalwijk opnieuw ingericht. Het stroomgebied van de Maas moest mooier en veiliger worden. Een groot project. Samen met de combinanten realiseerden we een nieuwe primaire waterkering. De dijk langs de Bergsche Maas werd verlaagd, zodat het water bij hoog water door de polder kan stromen. De polder fungeert daarbij als retentiebekken. Loopt dit bekken vol, dan daalt het peil in de Bergsche Maas met 30 centimeter.

Aan de noordkant van de nieuwe dijk werden negen terpen aangelegd waarop agrariërs hun nieuwe boerderijen bouwden. Dankzij deze oplossing blijven de vruchtbare akkers in de polder voor landbouw behouden. Gezien de belangen gaven we bij dit project veel aandacht aan omgevingsmanagement. Zo overlegden we met bewoners en hielden we belanghebbenden op de hoogte via nieuwsbrieven. Bij projecten als deze was omgevingsmanagement een kritische succesfactor.

Referentie uitgelicht