Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

« Terug naar overzicht
Locatie
Zuid-Holland

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Combinant
Martens en van Oord

Herstel ecosysteem in zoetwatergebieden

Langs de rivierdelta van Zuid-Holland liggen unieke gebieden. Zoetwatergebieden met kreekjes, dichtbegroeide wilgenvloedbossen en beverburchten. Deze aquatische ecosystemen werden door ons in stand gehouden. De werkzaamheden verschilden per locatie. Het ging hoofdzakelijk om het herstellen van kreken en het graven van nieuwe krekenstelsels in agrarisch gebruikte uiterwaarden. Ook legden we op verschillende plaatsen oeverdammen aan waarachter slikken komen. Zo dringt bij vloed het water weer door tot in het gehele gebied. Bij de uitvoering hielden we rekening met de natuur. Zo pasten we de loop van een kreek aan om een beverburcht te ontzien. De flora en fauna in dit gebied verdienen bescherming. Door onze maatregelen behouden we de ecologische kwaliteit in het gebied.

Referentie uitgelicht