Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek
Gastechnieken

Milieutechniek

Een schoon land met een schone bodem. Het klinkt ambitieus. De laatste jaren zijn tal van bodems mede door onze specialisten gereinigd. Hierbij gaat het niet alleen om het verwijderen van vervuilingen. Als we waterbodems saneren en watergangen uitbaggeren, herstellen we meteen het oorspronkelijke profiel. Dat draagt bij aan een beter milieu én - waar dat van toepassing is - aan de toegankelijkheid van waterwegen voor scheepvaartverkeer. Bij droge bodemsaneringen spelen we een belangrijke rol in het bouwrijp maken van locaties. Wij bieden een complete oplossing, van afgraven en uitbaggeren tot verwerking van vervuilde grond.

We zijn onderdeel van een veelzijdige organisatie; daardoor kunnen we de vrijkomende grond of herbruikbare baggerspecie vrijwel altijd toepassen in andere projecten. Dat is aanzienlijk voordeliger dan het storten van de baggerspecie. In onze eigen tijdelijke opslagplaatsen (TOP’s) kunnen we schone en licht vervuilde grond (tijdelijk) opslaan en keuren. Vanzelfsprekend beschikken we over alle vereiste certificaten, zoals ISO 9001, VCA** en BRL SIKB 7000.

U schakelt ons in voor:

  • (Water)bodemsaneringen
  • Reiniging afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Afzet grondstromen
  • Tijdelijke opslag van (vervuilde) grond
Milieutechniek

Referentie uitgelicht