GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Reductie

Om uitvoering van de CO2-reductie maatregelen te waarborgen schaaft GMB jaarlijks haar Energiemanagement Actieplan bij. Hierin wordt samen met het CO2 jaarverslag de voortgang op de reductiedoelstellingen en -maatregelen gemonitord. De voortgang wordt op deze pagina gepubliceerd voor belanghebbenden.

Doelstelling 2021

GMB stelt het doel om tot aan het jaar 2021 de CO2-uitstoot structureel met 30 procent te reduceren per miljoen euro omzet.

Raadpleeg de voortgangsrapportages van de afgelopen jaren voor meer inzicht in hoe wij de doelstelling van 2020 hebben behaald en hoe wij het doel voor 2021 willen realiseren.

Co2-voortgangsrapportage 2021

CO2-jaarverslag 2020

CO2-jaarverslag 2019

CO2-jaarverslag 2018

CO2-jaarverslag 2017

CO2-jaarverslag 2016

 

 

 

Referentie uitgelicht