GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Reductie

Om uitvoering van de CO2-reductie maatregelen te waarborgen schaaft GMB jaarlijks haar Energiemanagement Actieplan bij. Hierin wordt samen met het CO2 jaarverslag de voortgang op de reductiedoelstellingen en -maatregelen gemonitord. De voortgang wordt op deze pagina gepubliceerd voor belanghebbenden.

Raadpleeg de voortgangsrapportages van de afgelopen jaren voor meer inzicht in onze doelstellingen. 

Voortgangsrapportage 2023

CO2-jaarverslag 2022

Voortgangsrapportage 2022

CO2-jaarverslag 2021

CO2-jaarverslag 2020

CO2-jaarverslag 2019

CO2-jaarverslag 2018

 

 

 

 

Referentie uitgelicht