GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Inzicht

Om inzicht te krijgen in het eigen CO2-verbruik, stelt GMB de volgende documenten op:

  • CO2-emissie-inventaris en CO2 footprint (CO2-jaarverslag)
  • Ketenanalyses (RWZI/ BIR / Beton) voor inzicht in scope 3 CO2-emissies.

GMB is aangesloten bij De Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen. Zie de website van SKAO voor diverse publicaties.

 

 

 

 

Referentie uitgelicht