GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Beheer & onderhoud

Er is geen bouwwerk, infrastructuur, installatie of kunstwerk, of het moet worden onderhouden. Van robuuste voorzieningen als een terreinverharding tot complexe installaties als een drinkwaterpompstation: onderhoud is een vereiste. Onderhoud waarmee u de beschikbaarheid en continuïteit garandeert en zichzelf ontzorgt. Omdat dit aansluit bij onze missie en we graag uw partner zijn, hebben we van onderhoud, reparatie en beheer een kerncompetentie gemaakt. Denkt u hierbij aan:

  • Integraal onderhoud van rioolgemalen, persleidingen en waterzuiveringen. Eén aanspreekpunt voor alle disciplines, van procestechnologisch en werktuigbouwkundig onderhoud tot onderhoud aan beton en leidingen.
  • Totaalonderhoud van drinkwaterpompstations, inclusief alle werktuigbouwkundige, elektrotechnische en civieltechnische aspecten. Met specialistische diensten als de renovatie van zandfilters, sanering van spoelvijvers en coating van reinwaterkelders.
  • GMB houdt uw rioleringsstelsel in topconditie. Zo inspecteren, reinigen en renoveren we leidingen en rioleringen met behulp van de nieuwste technologieën. Van deelreparatie tot complete vervanging (of renovatie van binnenuit).
  • We bieden complete civiele services. Ofwel: onderhoud en reparatie van alle denkbare infrastructurele voorzieningen. Dat mag u breed opvatten. Van grond- en baggerwerk en rioolreiniging tot onderhoud van pompen en reparatie van beton.
  • Als specialisten op het gebied van milieuwerken bieden we uiteenlopende services, zoals baggerspecieverwerking, grond- en grondwatersaneringen en bodemsaneringen.
     

De clusters in beheer & onderhoud:

Beheer en onderhoud

Referentie uitgelicht