GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Ontwerp & bouw

Denken en doen. Bij GMB zijn we er goed in. We ontwerpen en bouwen. Verenigen kennis en creativiteit met uitvoerende kracht. Ideaal. Zo gaat er weinig energie verloren aan de afstemming tussen ontwerp en uitvoering. We hebben al menig project ontworpen én gebouwd:

  • In de havens hebben we al veel zwaarbelaste terreinen ontworpen en compleet ingericht, van verharding en spoorbaan tot overdekte opslagruimte en overslagvoorzieningen.
  • Al decennialang ontwerpen en realiseren we oplossingen voor waterveiligheid. Of het nu gaat om tijdelijke bescherming tegen hoogwater of permanente dijkverbetering.
  • We ontwerpen en bouwen gemalen en stuwen om het oppervlaktewater te reguleren. Daarbij nemen we alle technische disciplines voor onze rekening.
  • Op het gebied van drinkwater hebben we veel kennis en ervaring. We hebben genoeg in huis om te tekenen voor het ontwerp en de realisatie van nieuwe drinkwaterpompstations en het leidingwerk.
  • Als het om het transport en de behandeling van afvalwater gaat, ontwerpen en bouwen we complete oplossingen. Van rioleringstelsels, gemalen en persleidingen tot complexe zuiveringsinstallaties. We hebben op dit gebied specialistische kennis in huis.
  • Reststromen vergisten, ontwateren en biologisch drogen. Daar weten we alles van en we ontwikkelen dan ook klantspecifieke oplossingen. Van vergistingsinstallatie tot composteringstunnel.
  • Nederland kiest steeds meer voor windmolenparken. GMB realiseert de fundatie voor windmolens: van het onderzoek naar de bodemkwaliteit en het storten van de fundatie tot en met de voorzieningen voor het leidingwerk.
     

Bekijk onze projecten: ze vormen een goede illustratie van onze ontwerp- en bouwcompetentie! De clusters in ontwerp & bouw:

 

Competenties

Referentie uitgelicht