Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek
Gastechnieken

GMB Services

« Terug naar overzicht
Locatie
Zwolle

Opdrachtgever
Waterbedrijf Vitens

Combinant
Visser & Smit Hanab, Alewijnse

Renovatie en onderhoud zandfilters en reinwaterkelders

Een deel van de grondwaterwinning in Zwolle werd verplaatst. Het nieuwe puttenveld levert een andere kwaliteit grondwater op. Dat heeft consequenties voor pompstation Engelse Werk. Het pompstation moest worden uitgebreid en de zandfilters gerenoveerd. Wij legden het nieuwe puttenveld aan, inclusief het leidingwerk. Ook verzorgden we de bouw van de nieuwe Reverse Osmose (RO). Als deze operationeel werd, moet het filtermateriaal in de 15 voor- en 16 nafilters zijn vervangen. Dat vroeg om een zorgvuldige planning! Met behulp van onze vacu-press 8000 zuigden we de filters leeg en vulden we deze opnieuw met fijner filtermateriaal. Ook zorgden voor de afvoer en verwerking van reststoffen via onze eigen inzamellocaties, in nauwe samenwerking met Reststoffenunie Waterleidingbedrijven. Vrijwel alle reststoffen werden hergebruikt. Bij dit multidisciplinaire project kwam onze expertise in de drinkwaterwereld goed van pas.

Referentie uitgelicht