Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek
Gastechnieken

GMB Services

« Terug naar overzicht
Locatie
Goor en Harderwijk

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Combinant
n.v.t.

Asbestsanering Goor en Harderwijk

In de omgeving van Goor en Harderwijk zijn in totaal 200 asbesthoudende locaties die gesaneerd moesten worden. Het gaat om toegangswegen, kavelpaden en erfverhardingen die in het verleden zijn verhard met asbestafval. Het afval was afkomstig van asbestfabrieken in deze omgevingen. Het onbedekte asbest vormt een risico voor de volksgezondheid.

Wij voerden de saneringen uit. Monstername per locatie wees uit of deze daadwerkelijk de toegestane concentraties zou overschrijden. Was dat het geval, dan werd de vervuilde grond afgevoerd en brachten we zand of puingranulaat aan. Om de overlast voor omwonenden te beperken, hanteerden we het one-stop-model. Dat betekent dat we de werkzaamheden op elke locatie zoveel mogelijk in één werkgang uitvoerden. Asbestsanering is werk voor specialisten!

Referentie uitgelicht