infoplein        bel ons       
Beheer & onderhoud

Beheer & onderhoud

Er is geen bouwwerk, infrastructuur, installatie of kunstwerk, of het moet worden onderhouden. Van robuuste voorzieningen als een terreinverharding tot complexe installaties als een drinkwaterpompstation: onderhoud is een vereiste. Onderhoud waarmee u de beschikbaarheid en continuïteit garandeert en zichzelf ontzorgt. Omdat dit aansluit bij onze missie en we graag uw partner zijn, hebben we van onderhoud, reparatie en beheer een kerncompetentie gemaakt. Denkt u hierbij aan:


  • Integraal onderhoud van rioolgemalen, persleidingen en afvalwaterzuiveringen. Eén aanspreekpunt voor alle disciplines, van procestechnologisch en werktuigbouwkundig onderhoud tot onderhoud aan beton en leidingen.
  • Totaalonderhoud van drinkwaterpompstations, inclusief alle werktuigbouwkundige, elektrotechnische en civieltechnische aspecten. Met specialistische diensten als de renovatie van zandfilters, de sanering van spoelvijvers en coating van reinwaterkelders.
  • GMB houdt uw rioleringsstelsel in topconditie. Zo onderhouden, inspecteren, reinigen en renoveren we leidingen en rioleringen met behulp van de nieuwste technologieën. Van deelreparatie tot complete vervanging (of renovatie van binnenuit).
  • We bieden complete civiele services. Ofwel: onderhoud en reparatie van alle denkbare infrastructurele voorzieningen. Dat mag u breed opvatten. Van grond- en baggerwerk en rioolreiniging tot onderhoud van pompen en reparatie van beton.
  • Als specialisten op het gebied van milieuwerken bieden we uiteenlopende services, zoals baggerspecieverwerking, grond- en grondwatersaneringen en bodemsaneringen.

De clusters in Beheer & onderhoud:

« Terug naar vorige pagina
Beheer & onderhoud
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB