infoplein        bel ons       
Competenties

Competenties

Ontdek waar GMB goed in is! Verken onze competenties: ontwerp & bouw, beheer & onderhoud, exploitatie. Drie kerncompetenties die bepalend zijn voor onze rol als partner. Precies wat u nodig hebtWe kúnnen geïntegreerde en multidisciplinaire projecten aan. We hebben de vereiste competenties om invulling te geven aan alle fasen. Van het prilste ontwerp tot en met langjarig beheer. En omdat we ...
Waterveiligheid | Dijkverbetering Woltersum, Eemskanaal bij Woltersum
Drinkwaterproductie | Renovatie drinkwaterpompstation Biddinghuizen, Biddinghuizen
Waterveiligheid | Realisatie extra waterbergingscapaciteit Munnikenland, Munnikenland
Afvalwaterzuivering | Grotere zuiveringscapaciteit voor RWZI Beemster dankzij fijnzeef,
Oppervlaktewater | Inrichting Eendragtspolder, Eendragtspolder bij Rotterdam
Waterveiligheid | Te gast op de dijk bij Krimpen, Krimpen aan de Ijssel
Drinkwaterproductie | Aanbrengen betoncoatings in reinwaterkelders, Arnhem
Haveninrichting & Onderhoud | Aanleg containerterminal, Alphen aan den Rijn
Civiele infrastructuur | Omlegging N355 Zuidhorn, Vaarweg Lemmer-Delfzijl
Duurzame energieprojecten | Energie uit waterkracht dankzij vijzelturbine, Apeldoorns kanaal
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB