Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

Informatie voor omwonenden

Algemeen

Woont of werkt u in de buurt van GMB in Zutphen of in Tiel? We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over onze werkzaamheden. In de FAQ op deze pagina geven we antwoord op de meestgestelde vragen.

Ook beantwoorden we veel vragen in onze buurtkrant, waarmee wij u informeren over de werkzaamheden en ontwikkelingen in ons bedrijf. De buurtkrant verschijnt twee keer per jaar. Wilt u de volgende uitgave thuis op de mat? Vul dan onderstaand contactformulier in. U kunt ook via FacebookTwitter en Instagram op de hoogte blijven van ons laatste nieuws. 

Heeft u nog vragen, meldingen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of via:

  • Telefoonnummer: 088 - 88 54 300
  • Whatsapp: 06 - 20 61 61 84
  • E-mail: bioenergie@gmb.eu

 

Actuele berichten

De komende drie weken wordt één van onze biofilters in Tiel gerenoveerd om de geurbehandeling te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden functioneert het biofilter minder goed. De kans op geuroverlast is daardoor groter dan normaal. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen zal het biofilter op vrijdag 22 maart weer in gebruik worden genomen. 

Waarom is onderhoud nodig?

Om te zorgen dat de geurbehandeling stabiel en betrouwbaar functioneert, voeren we preventief onderhoud uit. We verbeteren hiermee de geurbehandeling en pakken het biofilter nu daarom rigoureus aan. De aanpassing zal ertoe leiden dat de proceslucht beter behandeld wordt en er schonere lucht uit de schoorsteen komt.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.

Deze week worden de ventilatoren vervangen bij één van onze biofilters. Tijdens deze werkzaamheden functioneert het biofilter minder goed. De kans op geuroverlast is daardoor groter dan normaal. Het onderhoud duurt uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag.  

Waarom is onderhoud nodig?

De luchtafzuiging van de bedrijfshallen en de behandeling van deze lucht in het biofilter worden met deze aanpassing verbeterd. Hoewel het onderhoud tijdelijk voor geuroverlast kan zorgen, zal het ertoe leiden dat de luchtbehandeling op de lange termijn beter functioneert.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.   

In juni vorig jaar is de schoorsteen van 85 naar 125 meter verhoogd.

De verhoging van de schoorsteen is uitgevoerd door Bos Nieuwerkerk.  

In de onderstaande video zie je de spectaculaire beelden!

Bron: Kortom Video

Sinds vorige week is er een zichtbaarheidsmeter geïnstalleerd om de verlichting op de schoorsteen te kunnen regelen. De zichtbaarheidsmeter kan zien hoe helder het weer is en stemt de lichtintensiteit van de lampen daarop af. Hoe verder weg we kunnen kijken, hoe minder fel de lampen hoeven te branden. De verdeling daarin is als volgt:

  • Zichtbaarheid* minder dan 5 km: 100% brandintensiteit van de lampen
  • Zichtbaarheid* tussen 5 en 10 km: 30% brandintensiteit van de lampen
  • Zichtbaarheid* meer dan 10 km: 10% brandintensiteit van de lampen

Alleen als het zicht minder dan 5 kilometer ver is moeten de lampen met de volledige brandintensiteit knipperen.

*Met zicht wordt aangegeven tot op welke afstand je objecten zoals gebouwen of heuvels duidelijk kunt zien. Het is een maatstaf voor de doorzichtigheid van lucht en houdt geen rekening met de hoeveelheid zonlicht of de aanwezigheid van obstakels. Het is helder als het zicht 10 km of meer bedraagt.


Waarom zit er verlichting op de schoorsteen?
De schoorsteen bevindt zich binnen een laagvlieggebied voor de burgerluchtvaart. Specifiek wordt dit gebied gebruikt om noodlandingen te oefenen. Om deze reden is het noodzakelijk de schoorsteen te voorzien van verlichting.

Het oefenen van noodlandingen gebeurt vanuit vliegveld Teuge en enkel als het licht is. Om deze reden brandt de verlichting overdag en niet in de nacht.

*Update* 

Als opvolging van onderstaand bericht kunnen we gelukkig het volgende melden: De verlichting is vandaag samen met de leverancier nagelopen. Het systeem moet weer naar behoren werken. Dit gaan wij vanavond testen en controleren als de schemering invalt. Om deze reden kan het zijn dat de verlichting iets langer brandt dan u van ons gewend bent, maar ze staan vannacht in ieder geval uit.

Op de lampen zitten lichtsensoren. De sensoren meten de duisternis en geven een signaal af wanneer de lampen moeten gaan branden en wanneer deze weer uitgaan. De lampen branden enkel tijdens de daglichtperiode, tussen zonsopkomst en -ondergang. 

Heeft u nog vragen, meldingen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op via onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 088 - 88 54 300
E-mail: bioenergie@gmb.eu

 

Storing verlichting 

De verlichting van de schoorsteen op onze locatie in Zutphen kampt met een storing in de software. Met als gevolg dat de verlichting afgelopen nacht niet uit is gegaan. We zijn samen met de leverancier op zoek naar de oorzaak en we hopen het probleem snel opgelost te hebben waardoor de verlichting vannacht uitstaat. 

Onze excuses voor het ongemak. 

Hoewel de extra schoorsteendelen voor de verhoging al een tijdje klaarliggen, was het in verband met het aantal daglichturen en de arbeidsomstandigheden in de winterperiode niet mogelijk om de schoorsteen te verhogen.

De hele operatie van het verhogen moet op één dag plaatsvinden om de stabiliteit te kunnen garanderen, we zijn daarom ook blij dat de verhoging volgende week gaat plaatsvinden. We blijven nog wel afhankelijk van de weersomstandigheden, maar die zien er positief uit!

Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 17 juni zullen er werkzaamheden plaats vinden op ons terrein om de verhoging te realiseren. Vrijdag en maandag staan in het teken van opbouwen. Dinsdag wordt het topje van de bestaande pijp er alvast afgehaald. Hierin zit een demper die aangepast moet worden voor de nieuwe hoogte. Ons composteringsproces zal hierdoor kortstondig stil komen te liggen. Tijdens de opstart van het proces kan er extra geur waarneembaar zijn. Woensdag staat in het teken van de grote hijsactie, deze wordt uitgevoerd met grote telekranen. Er worden twee extra pijpdelen boven op de huidige schoorsteen gezet. Het aangepaste topje wordt daar weer bovenop geplaatst. Vanaf dat moment zal onze schoorsteen 125 meter hoog zijn!

Ondervindt u geuroverlast of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.  

 

Op onze locatie in Zutphen hebben we helaas te maken met stormschade. Er zijn enkele dakpanelen en delen van een wandbeplating van onze bedrijfshal gewaaid. Dit kan ertoe leiden dat er meer geuremissie optreedt vanuit de bedrijfshallen.

De schade wordt zo spoedig mogelijk hersteld, maar de reparatie is afhankelijk van de weersomstandigheden. De verwachting is daarom dat de reparatie uiterlijk aan het eind van deze week gereed zal zijn.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.  

Deze week wordt er onderhoud gepleegd aan één van onze biofilters om de geurbehandeling te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden functioneert het biofilter minder goed. De kans op geuroverlast is daardoor groter dan normaal. Het onderhoud duurt uiterlijk tot en met zaterdag.  

Waarom is onderhoud nodig?

De luchtverdeling in de schorsbedden was niet optimaal. Dit pakken we nu rigoureus aan. De aanpassing zal ertoe leiden dat de proceslucht beter behandeld wordt en er schonere lucht uit de schoorsteen komt.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.   

Tijdens het uitbrengen van de buurtkrant waren we nog in afwachting van de definitieve vergunning, maar inmiddels hebben we de definitieve vergunning voor de schoorsteenverhoging binnen. Door vertraging in de procedure heeft het proces helaas langer geduurd dan we hadden gehoopt en voorzien. Hoewel de extra schoorsteendelen voor de verhoging al klaarliggen, is het in verband met het aantal zonuren per dag rond de winterperiode niet mogelijk om de schoorsteen direct te verhogen. We moeten de huidige schoorsteen deels uit elkaar halen om hem te verlengen met de extra schoorsteenstukken. De exacte datum zal nog moeten worden vastgesteld, maar het voornemen is om de schoorsteen medio april te gaan verhogen. Tegen die tijd zijn er meer lichturen op een etmaal. De hele operatie moet op één dag plaats vinden om de stabiliteit te kunnen garanderen. We zullen daarom helaas tot na de winter moeten wachten. 

In onze meest recente buurtkrant kunt u meer lezen over dit proces.

In week 37 gaan we onze oude schoorsteen verwijderen. Deze is sinds begin dit jaar niet meer in gebruik. Morgen, donderdag 10 september, wordt er gestart met de opbouw van de grote hijskranen. Met  de hijskranen wordt de schoorsteen deel voor deel gedemonteerd. Deze actie hadden we graag tegelijkertijd willen uitvoeren met het verhogen van onze nieuwe schoorsteen, die we sinds begin dit jaar in gebruik hebben genomen. Maar helaas is de vergunningprocedure voor het verhogen van de nieuwe schoorsteen vertraagd, waardoor dit langer op zich laat wachten.

In ons bericht van 14 april jl. gaven we aan dat we voor de zomer de nieuwe zwaveldeeltjeswasser (oxidatieve wasser) in bedrijf zouden nemen. Deze is inmiddels in bedrijf en bevindt zich in de testfase. De installatie geeft veelbelovende resultaten. Tijdens deze testfase moet de wasser zo nu en dan tijdelijk buiten werking worden genomen om  bijgesteld te worden. Het is daarom mogelijk dat er soms geuroverlast wordt ervaren. De zwaveldeeltjeswasser zal de komende periode steeds stabieler gaan draaien en zal uiteindelijk volledig in bedrijf worden genomen.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.  

In februari berichtten we u over de overschakeling naar ons nieuwe geurbehandelingssysteem en de ingebruikname van de nieuwe schoorsteen. Graag informeren wij u nu over de huidige stand van zaken.

Ons luchtbehandelingssysteem werkt met verschillende stappen, dit is middels bijgevoegde afbeelding schematisch weergegeven. De overschakeling naar het nieuwe biofiltersysteem is inmiddels afgerond. Dit biofiltersysteem werkt op basis van biologische activiteit. De komende weken zal de biologie steeds verder groeien, waarmee de geurbehandeling steeds beter zijn werk gaat doen. Dit is een proces van inregelen en bijstellen. De afgelopen weken is hierdoor meer geuruitstoot dan normaal geweest.

Naast de nieuwe geurbehandeling wachten we nog op de vergunning voor de schoorsteenverhoging. Deze is bij de provincie Gelderland in behandeling en zal binnenkort ter inzage komen te liggen. De schoorsteenverhoging zorgt ervoor dat we straks tot drie keer minder geur op grondniveau overhouden. Als alles meezit kan deze eind juni worden geplaatst. Ook zal medio mei de zwaveldeeltjeswasser in bedrijf worden genomen (oxidatieve wasser, zie bijgevoegde afbeelding). Hiermee zal de geuruitstoot nog verder afnemen.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.

We zijn met onze proceslucht van de compostering overgeschakeld naar een nieuw geurbehandelingssysteem en de nieuwe schoorsteen. De bacteriën in het biofiltergebouw moeten nog groeien waardoor er momenteel nog kans op geuroverlast mogelijk is. De voorbereiding voor de omschakeling van de ventilatielucht naar de nieuwe schoorsteen is in volle gang. Binnenkort wordt ook deze ventilatielucht naar de nieuwe schoorsteen geleid. 

We zijn momenteel bezig met de laatste fase van de ombouw naar onze nieuwe geurbehandeling. Naar verwachting gaan we binnen vier weken overschakelen. We zijn aan het testdraaien waardoor er af en toe geuroverlast kan ontstaan door het aan en uitzetten van de installaties.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Wij doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.   Ondervindt u toch hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu 

 

Veelgestelde vragen

GMB verwerkt slib (hoofdzakelijk uit de regio’s midden en noord Nederland) van waterzuiveringsinstallaties, waar afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven gezuiverd wordt. GMB verwerkt geen gevaarlijk afval of slachtafval.

GMB droogt slib door middel van composteren op een biologische manier om het water uit het slib te halen. Het resterende water gaat terug naar de waterzuivering en via waterdamp uit de schoorsteen. Van elke 10 vrachtwagens slib die er binnenkomen gaan er 3 vrachtwagens met gedroogd slib, wij noemen dit biogranulaat, uit.

Het slib wordt bij de waterschappen en overige klanten in vaste of vloeibare vorm opgehaald en naar GMB BioEnergie vervoerd met kiep- of tankwagens.  

Het belangrijkste eindproduct is gedroogd slib, wij noemen dit biogranulaat. Biogranulaat wordt voornamelijk  ingezet als bio-brandstof voor energiecentrales. Tijdens het composteren wordt stikstof teruggewonnen in de vorm van ammoniumsulfaat. Dit ammoniumsulfaat wordt onder andere als kunstmestvervanger/meststof  ingezet in de landbouw.

Geuroverlast in of rondom Zutphen kan afkomstig zijn van verschillende bronnen. GMB BioEnergie is een mogelijke bron van deze geuroverlast. Ondanks dat wij zo veel mogelijk ons best doen om geen geur uit te stoten kan het mogelijk zijn dat geur afkomstig vanaf ons bedrijf te ruiken is.

GMB bewerkt slib van waterzuiveringsinstallaties, waarin afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven gezuiverd wordt tot een biobrandstof en meststoffen. Bij dit verwerkingsproces komt geur vrij. Deze geur wordt door verschillende luchtbehandelingsstappen gereinigd.  Wij hebben de doelstelling dat de geur niet waarneembaar is in de omgeving. 98% van de tijd werkt de geurbehandeling zodanig dat de uitgestoten lucht niet te ruiken is op leefniveau. Hoewel wij ons inzetten om de luchtbehandeling optimaal te houden, kan het dus toch voorkomen dat bijvoorbeeld bij ongunstige weersomstandigheden er geurdeeltjes neerslaan. Ook in dit geval geldt: wij horen het graag van u zodat we actie kunnen ondernemen.

Het water dat wij uit het slib halen, komt (deels) via de schoorsteen naar buiten. De schoorsteenlucht bevat daarom voornamelijk waterdamp. Ook komt een gedeelte van de geurdeeltjes door de luchtbehandeling. Omdat deze stoffen al te ruiken zijn bij lage concentraties, zorgen deze stoffen relatief snel voor geuroverlast. Wij zijn momenteel bezig met een proef om ook deze stofjes uit de lucht te kunnen halen. Stof en fijnstof komen niet uit de schoorsteen.

Uiteraard houden wij ons, op basis van vergunningen en regelgevingen aan de geldende normen voor luchtkwaliteit en geuruitstoot. Hierop worden wij meerdere keren per jaar door de Provincie gecontroleerd. Daarnaast controleren wij dagelijks of onze biofilters optimaal functioneren.

Ons luchtbehandelingssysteem werkt met verschillende stappen, dit is middels onderstaande afbeelding schematisch weergegeven. 

Nee, wij verwerken geen gevaarlijke afvalstromen zoals slachtafval, drugsafval of chemisch afval. Wij verwerken alleen biologische slibstromen. Dagelijks wordt de aanvoer van het slib onderzocht en er worden labmetingen verricht door externe laboratoria.

Hoe draagt GMB BioEnergie bij aan een beter milieu en circulaire economie? GMB-breed hebben we hier doelstellingen voor opgesteld. Hierover kunt u meer lezen op: https://www.gmb.eu/mvo-en-veiligheid/circulariteit-2030 Daarnaast hebben we als GMB BioEnergie op ons dak zonnepanelen gelegd. Hiermee wekken we 25 tot 30% van ons energieverbruik zelf op. De overige elektra die wij verbruiken kopen wij groen in. Met onze stikstof terugwinning brengen we een alternatief voor kunstmest op de markt. We zijn hierin ook betrokken bij het project Kunstmestvrije Achterhoek (link). Het gedroogde slib, biogranulaat, dat wij produceren wordt ingezet om energie op te wekken en fungeert hierbij als vervanger van fossiele brandstoffen.

Hoewel de hoeveelheid en samenstelling lucht die uit de schoorsteen komt gelijk blijft, zorgt de verhoging van 40 meter ervoor dat de lucht zich op een dusdanig andere manier verspreidt, dat de geur op leefniveau overal sterk afneemt (tot een factor 3,5). 

U kunt hiervoor het formulier onderaan deze pagina invullen, daarnaast kunt u dit ook indienen bij de Provincie Gelderland

 

Contact

Contactformulier

Referentie uitgelicht