Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

Informatie voor omwonenden

Tijdelijke overlast door overschakeling nieuw systeem - 14 april 2021

In februari berichtten we u over de overschakeling naar ons nieuwe geurbehandelingssysteem en de ingebruikname van de nieuwe schoorsteen. Graag informeren wij u nu over de huidige stand van zaken.

Ons luchtbehandelingssysteem werkt met verschillende stappen, dit is middels bijgevoegde afbeelding schematisch weergegeven. De overschakeling naar het nieuwe biofiltersysteem is inmiddels afgerond. Dit biofiltersysteem werkt op basis van biologische activiteit. De komende weken zal de biologie steeds verder groeien, waarmee de geurbehandeling steeds beter zijn werk gaat doen. Dit is een proces van inregelen en bijstellen. De afgelopen weken is hierdoor meer geuruitstoot dan normaal geweest.

Naast de nieuwe geurbehandeling wachten we nog op de vergunning voor de schoorsteenverhoging. Deze is bij de provincie Gelderland in behandeling en zal binnenkort ter inzage komen te liggen. De schoorsteenverhoging zorgt ervoor dat we straks tot drie keer minder geur op grondniveau overhouden. Als alles meezit kan deze eind juni worden geplaatst. Ook zal medio mei de zwaveldeeltjeswasser in bedrijf worden genomen (oxidatieve wasser, zie bijgevoegde afbeelding). Hiermee zal de geuruitstoot nog verder afnemen.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Ondervindt u toch veel hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu.

Mogelijk kans op geuroverlast - 19 februari
We zijn met onze proceslucht van de compostering overgeschakeld naar een nieuw geurbehandelingssysteem en de nieuwe schoorsteen. De bacteriën in het biofiltergebouw moeten nog groeien waardoor er momenteel nog kans op geuroverlast mogelijk is. De voorbereiding voor de omschakeling van de ventilatielucht naar de nieuwe schoorsteen is in volle gang. Binnenkort wordt ook deze ventilatielucht naar de nieuwe schoorsteen geleid. 

Mogelijke geuroverlast - 14 januari 2021
We zijn momenteel bezig met de laatste fase van de ombouw naar onze nieuwe geurbehandeling. Naar verwachting gaan we binnen vier weken overschakelen. We zijn aan het testdraaien waardoor er af en toe geuroverlast kan ontstaan door het aan en uitzetten van de installaties.

Wij vinden het erg vervelend als u last heeft van geuroverlast. Wij doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.   Ondervindt u toch hinder of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 22 94 82 90 of bioenergie@gmb.eu 

Algemeen
Woont of werkt u in de buurt van GMB in Zutphen of in Tiel? We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over onze werkzaamheden. Wat gebeurt daar eigenlijk? Waar is die schoorsteen voor nodig? Slibverwerking, zit daar geen luchtje aan?

In onze buurtkrant en nieuwsbrieven beantwoorden we veel van deze vragen. De buurtkrant verschijnt twee keer per jaar. Wilt u de volgende uitgave thuis op de mat? Vul dan onderstaand contactformulier in. U kunt ook via Facebook, Twitter en Instagram op de hoogte blijven van ons laatste nieuws. 

Heeft u nog vragen, meldingen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of via:

  • Telefoonnummer: 088 - 88 54 300
  • Whatsapp: 06 - 20 61 61 84
  • E-mail: bioenergie@gmb.eu

 

Contactformulier

Referentie uitgelicht