Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

Ontwateren

Digestaten en zuiveringsslibben met een hoog vochtgehalte worden vóór het composteren ontwaterd. Het volume van de reststroom neemt daardoor aanzienlijk af. 

Verwerking van vloeibaar slib

GMB BioEnergie is één van de weinige verwerkers die ook vloeibaar slib inneemt. Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om hun slib of digestaat door ons te laten ontwateren. Dat doen we in een centrifuge of decanter. Het principe is eenvoudig, gebaseerd op het verschil in soortelijk gewicht van centraatwater en de vaste delen. Door het draaien wordt de vaste stof naar buiten ‘geslingerd’ en gescheiden van het centraatwater. Heel effectief. Het vloeibare slib gaat de decanter in met een droge stofgehalte van slechts circa 5 procent. Na het ontwateren is dit gestegen tot circa 25 procent. Het slib is klaar voor compostering; het centraatwater wordt verwerkt in de zuivering van Waterschap Rijn en IJssel (gelegen naast onze locatie in Zutphen).

Ontwateren

Referentie uitgelicht