Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

Nutriëntenterugwinning

Veel reststromen bevatten nuttige stoffen. De vraag is alleen: hoe kunnen we deze terugwinnen? Bij GMB BioEnergie halen we met behulp van innovatieve technologieën nutriënten uit slibstromen.

 

Ammoniumsulfaat uit proceslucht

De lucht afkomstig van het compost in de biologische droogtunnels bevat veel ammoniak. De uitstoot van deze ammoniakrijke lucht leidde in het verleden tot geurklachten en een hoge belasting op de naastgelegen waterzuivering. Nu zien we deze lucht als een bron van nutriënten. De lucht voeren we door een luchtwasser met zwavelzuur. Dit zwavelzuur bindt de ammoniumstikstof, waardoor ammoniumsulfaat ontstaat. Een stikstofhoudende zwavelmeststof die als zodanig officieel erkend is  en verhandeld wordt. Goed voor een bemestingswaarde van 80 kilogram stikstof en 90 kilogram zwavel per ton. Dankzij dit proces behoren geurklachten ook tot het verleden.

Nutriententerugwinning

Referentie uitgelicht