Inzamelen
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning
Energie uit reststromen

Nutriëntenterugwinning

Veel reststromen bevatten nuttige stoffen. De vraag is alleen: hoe kunnen we deze terugwinnen? Bij GMB BioEnergie halen we met behulp van innovatieve technologieën nutriënten uit slibstromen.

 

Ammoniumsulfaat uit proceslucht

De lucht waarmee het compost in de biologische droogtunnels wordt belucht, bevat veel ammoniak. De uitstoot van deze ammoniakrijke lucht leidde in het verleden tot geurklachten en een hoge belasting op de naastgelegen waterzuivering. Nu zien we deze lucht als een bron van nutriënten. De lucht voeren we door een luchtwasser met zwavelzuur. Dit zwavelzuur bindt de ammoniumstikstof, waardoor ammoniumsulfaat ontstaat. Een stikstofhoudende zwavelmeststof die als zodanig officieel erkend is  en verhandeld wordt. Goed voor een bemestingswaarde van 80 kilogram stikstof en 90 kilogram zwavel per ton. Dankzij dit proces behoren geurklachten ook tot het verleden.

Van afvalstof naar biogranulaat

Van het compost dat we produceren uit de reststromen (onder meer afkomstig uit de landbouw), maken we ook biogranulaat: droge compost in korrelvorm. GMB BioEnergie maakt ook 100 procent communaal geproduceerd biogranulaat (zonder toevoegingen), dat bij uitstek geschikt is voor de landbouw. Het granulaat bevat veel organische stoffen en heeft een gunstig effect op de structuur en de bewerkbaarheid van de bodem. Daarnaast bevordert de compost de biologische vruchtbaarheid van de grond en de natuurlijke weerstand tegen ziekten. Zo krijgen de planten de beste mogelijkheid voor een optimale en gezonde groei. Van landbouw naar landbouw: de cyclus is rond! 

Nutriententerugwinning

Referentie uitgelicht