Zwaarbelaste terreinen
Loodsen/betonconstructies
Kraanbanen
Windmolenparken

Loodsen/betonconstructies

Voor de op- en overslag en de huisvesting van andere activiteiten zijn vaak grootschalige bedrijfshallen nodig. Overdekte terreinen, kunnen we ze beter noemen. Als partner van logistieke bedrijven in de havens hebben we menige loods gerealiseerd. Daarbij gaat het soms om enorme dimensies, waarbij oppervlakten van 40.000 m2 of 50.000 m2 geen uitzondering zijn. Natuurlijk bouwen we ook de kleinere hallen die nodig zijn op een bedrijfsterrein of terminal. In de ontwerp- en realisatiefase denken we pragmatisch met u mee. We kennen en begrijpen de dynamiek van de logistieke wereld en stemmen daar niet alleen onze ontwerpen, maar ook onze planningen op af. Zo bouwen we grootschalige bedrijfshallen soms gefaseerd. Dat beperkt de overlast ter plaatse en garandeert een snelle beschikbaarheid van de eerste overdekte vierkante (kilo)meters.

Als voortvloeisel uit de bovengenoemde activiteiten heeft GMB Haven &industrie zich ook gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van betonconstructies. Waaronder die voor kraanbanen, maar ook voor bedrijfsvloeren, fundaties voor loodsen en de opbouw van bedrijfshallen met staalconstructies. Wat de uitdaging ook is voor de bouw van uw bedrijfshal of betonconstructie: wij bedenken de oplossing. Creatief, flexibel én in ‘geen woorden, maar daden’.

Loodsen

Referentie uitgelicht