Zwaarbelaste terreinen
Loodsen/betonconstructies
Kraanbanen
Windmolenparken

Windmolenparken

De specificaties zijn uiteraard afhankelijk van het type windturbine dat u plaatst. Daarnaast spelen grondsoort en bodemgesteldheid een grote rol. Onze engineers voeren onderzoek uit en ontwerpen een paalfundering met de vereiste capaciteit. We realiseren de betonnen voet met ankers – die rust op de paalfundering. In deze fundering brengen we de leidingen aan die nodig zijn voor de kabelinfrastructuur. Als wij ons werk gedaan hebben, is het tijd voor de opbouw van de windturbine.

Op tal van windrijke locaties in Nederland wordt groene energie opgewekt. Nog steeds wordt het aantal windturbines uitgebreid. Als GMB Haven & industrie zijn we daar nauw bij betrokken. Als u nieuwe turbines gaat plaatsen, kunnen wij de basis leggen: een betonnen windmolenfundatie. 

Windmolenparken

Referentie uitgelicht