Zwaarbelaste terreinen
Loodsen/betonconstructies
Kraanbanen
Windmolenparken

Zwaarbelaste terreinen

In de afgelopen jaren realiseerden we honderden hectaren aan zwaarbelaste terreinen. Ook nu worden we daar regelmatig voor gevraagd. We leggen terreinen aan en we reconstrueren ze. Terreinen  voor container-, bulk- breakbulk en stukgoedopslag en -overslag, inclusief de kraanbanen.
De aanleg van dit soort terreinen, inclusief de fundatie en de boven-  en ondergrondse infrastructuur, vraagt om de nodige expertise. U moet uiteindelijk de juiste keuzes maken als het bijvoorbeeld gaat om de verharding (bestrating, beton of asfalt) en de waterafvoer. Onze engineers komen graag met een ontwerp, onderbouwd met berekeningen. Van analyses van de belasting tot de dimensionering van de riolering.

In veel gevallen voeren we een project uit terwijl de betreffende locaties in gebruik zijn. Wij zijn daaraan gewend en op ingespeeld. We stemmen onze planning voortdurend af op uw logistieke activiteiten. Zorgen dat bedrijfsprocessen niet belemmerd worden. En we passen ons gewoon aan als uw planning verandert. Bij de aanleg maken we gebruik van machines met een grote capaciteit, zodat we grote oppervlakten in relatief korte tijd kunnen verharden.

Terreinen

Referentie uitgelicht