Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

Primaire keringen

Veel aandacht voor omgevingsmanagement

Bij veel projecten zijn direct aanwonenden of omwonenden rechtstreeks betrokken. Daarom geven we veel aandacht aan omgevingsmanagement. Sterker nog: soms werken we in de tuinen van dijkwoningen die we na de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat herstellen. We communiceren met de betrokkenen over het project en de consequenties voor hen. Daar gaan we zorgvuldig mee om. De succesfactor van een project naar de omgeving is communicatie en participatie.

GMB is al meer dan een halve eeuw thuis in het aanleggen en versterken van zeedijken en –weringen en rivierdijken. In deze periode hebben we veel kennis en expertise opgebouwd. We zijn dan ook betrokken bij veel dijkversterkingsprojecten:  dat gaat - in de huidige situatie- van verkenningsfase en planstudiefase tot en met de realisatiefase. Gaat het om dijkversterking op locaties met weinig ruimte, dan bedenken we graag een innovatieve oplossing. Onze engineers wegen af en berekenen en analyseren de optimale dijkopbouw. Zo hebben we al grote delen van Nederland helpen beschermen tegen het water.

primaire keringen

Referentie uitgelicht