Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

Regionale keringen

Bij regionale keringen gaat het vaak om de versterking of realisatie van boezemkades, al dan niet inclusief kunstwerken. De projecten zijn meestal kleinschaliger dan bij de primaire keringen en bevinden zich vaak dichter op de bewoonde omgeving. Andersoortige uitdagingen dus, die naast kennis van en ervaring met waterbouwkundige engineering ook hoge eisen stellen aan de uitvoerende, procesmatige en logistieke beheersing. Bij GMB ervaart u de zekerheid dat ook dit allemaal in vertrouwde handen is.

Ook bij werkzaamheden aan regionale keringen geldt: in alle stappen in het proces staat aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven centraal. Een goede samenwerking met opdrachtgevers, combinanten, partners en andere betrokkenen staat bij ons hoog in het vaandel. 

Regionale keringen

Referentie uitgelicht