Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

Kunstwerken

Als onderdeel van de realisatie of het onderhoud van waterkeringen verzorgen we ook het ontwerp en de realisatie  - of het onderhoud -  van de bijbehorende kunstwerken.  U kunt dan denken aan bruggen, sluizen, stuwen, overlaten.  Ook bij de realisatie hiervan schenken we veel aandacht aan omgevingsmanagement. De bouw van een kunstwerk kan immers impact hebben op de landschappelijke inpassing en omgeving. Ook kan het van invloed zijn op de bereikbaarbed van omwonenden en bedrijven én op de doorstroming van het verkeer op het land en op het water. 

Referentie uitgelicht