GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Energie

Fossiele energie heeft geen plek in een circulaire wereld. Een snelle overgang naar volledig hernieuwbare energie is cruciaal en haalbaar. Eventuele transitiekosten worden immers meer dan terugverdiend door de voordelen voor onze gezondheid, betere luchtkwaliteit en ecosysteemdiensten. Door een efficiëntere omgang met energie, hebben we in de toekomst minder hernieuwbare energie nodig ten opzichte van ons huidige fossiele energiegebruik. Dat maakt de transitie alleen maar makkelijker.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 fossielvrij met minimaal energieverbruik en werkt mee aan de energietransitie.    

GMB loopt voorop. Niet omdat wij de grootste zijn, maar omdat wij het willen en kunnen. Onze voornaamste energiebehoefte komt voort uit de machines waarmee wij werken. Op de bouwplaats verzetten we met ons machinepark veel werk en dat kost energie. Van oudsher gebruiken we diesel, maar wij hebben een duidelijke koers ingezet om fossiele energie volledig te verbannen uit onze bedrijfsvoering. Daarvoor pionieren wij onder andere met bio-based brandstoffen, hybride aggregaten op zonne-energie en mobiele winmolens op de bouwplaats. Als iets werkt, dan schalen wij op. Zo wordt in 2020 alweer het vijfde hybride aggregaat in bedrijf genomen.

De machines die we gebruiken bouwen we niet zelf. Daarom trekken wij samen met ketenpartners op in het realiseren van onze fossielvrije ambities. Wij stonden aan de wieg van ENI (Stichting Emissieloos Netwerk Infra) en investeren telkens in het best beschikbare materieel. Op onze eigen productie- en kantoorlocaties komen steeds meer zonnepanelen en ons eerste waterstoftankpunt wordt in 2021 geïnstalleerd.

Ook in onze marktactiviteiten focussen wij ons op onze rol in de energietransitie. Dat doen we onder andere door groen gasproductie uit afvalwater, aquathermie, het aanleggen van windmolenparken en energiewinning uit slibcompostering.

Voorbeelden hoe wij dit streven in de praktijk brengen:

Referentie uitgelicht