GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Energie

Fossiele energie heeft geen plek in een circulaire wereld. Een snelle overgang naar volledig hernieuwbare energie is cruciaal en haalbaar. Eventuele transitiekosten worden immers meer dan terugverdiend door de voordelen voor onze gezondheid, betere luchtkwaliteit en ecosysteemdiensten. Door een efficiëntere omgang met energie, hebben we in de toekomst minder hernieuwbare energie nodig ten opzichte van ons huidige fossiele energiegebruik. Dat maakt de transitie alleen maar makkelijker.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 fossielvrij met minimaal energieverbruik en werkt mee aan de energietransitie.    

GMB loopt voorop. Niet omdat wij de grootste zijn, maar omdat wij het willen en kunnen. Onze voornaamste energiebehoefte komt voort uit de machines waarmee wij werken. Op de bouwplaats verzetten we met ons machinepark veel werk en dat kost energie. Van oudsher gebruiken we diesel, maar wij hebben een duidelijke koers ingezet om fossiele energie volledig te verbannen uit onze bedrijfsvoering. Daarvoor pionieren wij onder andere met bio-based brandstoffen, hybride aggregaten op zonne-energie en mobiele winmolens op de bouwplaats. Als iets werkt, dan schalen wij op tot er in 2030 geen verbrandingsmotor meer over is.

De machines die we gebruiken bouwen we niet zelf. Daarom trekken wij samen met ketenpartners op in het realiseren van onze fossielvrije ambities. Wij stonden aan de wieg van ENI (Stichting Emissieloos Netwerk Infra) en investeren telkens in het best beschikbare materieel. Als het er niet is, dan investeren wij in prototypes zoals onze volledig elektrische 26-tons rupsgraafmachine en onze mobiele windmolen. Binnen een ander netwerk – de duurzame brandstofketen – innoveren wij om biogas uit rwzi's als fossielvrije brandstof in speciale aggregaten op de bouwplaats in te zetten.

Op onze eigen fabrieks- en kantoorlocaties komen steeds meer zonnepanelen. In 2021 was onze eigen elektriciteitsproductie al goed voor rond 25 procent van ons verbruik. De resterende elektriciteitsbehoefte kopen wij fossielvrij in.

Ook in onze marktactiviteiten focussen wij ons op onze rol in de energietransitie. Dat doen we onder andere door groen gasproductie uit afvalwater, aquathermie, het aanleggen van windmolenparken en energiewinning uit slibcompostering.

Voorbeelden hoe wij dit streven in de praktijk brengen:

Ketensamenwerking

 

Materieel

  • Een grote stap naar het werken met emissieloos materieel hebben wij gezet met onze innovatieve elektrische 26-tons rupsgraafmachine. Onze tweede elektrische kraan op weg naar 100 procent fossielvrij. Van alle machines en voertuigen binnen GMB zijn er in 2022 rond 12 procent fossielvrij.
  • De ontwikkeling van de eerste mobiele windmolen op een Nederlandse bouwplaats.
  • Sinds 2018 hebben wij zes hybride aggregaten in gebruik genomen. Vanaf 2022 volgen alleen nog fossielvrije technieken zoals waterstof en biogas.
  • Wij zijn gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder.
  • Bestaande vestigingen worden maximaal benut voor elektriciteitsopwekking en onze nieuwbouwprojecten worden uiteraard fossielvrij. Onze eigen opwekking staat in 2022 gelijk aan grofweg een kwart van onze elektriciteitsbehoefte.
Status machinepark 2021

Referentie uitgelicht