Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

« Terug naar overzicht
Locatie
Aalsmeer

Opdrachtgever
De Meerlanden

Combinant
n.v.t.

Nieuwbouw composteringsinrichting en GFT-vergister

Afvalverwerker De Meerlanden zag in GFT een bron van energie. Daarom vroeg ze ons een complete composteringsinrichting te realiseren. Wij ontwierpen en bouwden de composteringstunnels en een vergister én zorgde voor de begeleiding van de opdrachtgever bij de procesbeheersing. Dat levert waardevolle energie op. De compostering van digestaat uit de vergister leverde goede (keur)compost op. Op het groengas uit de vergister rijden onder meer de vracht- en veegwagens van De Meerlanden. De CO2 uit het biogas wordt ingezet als groenbemesting in kassencomplexen. Zelfs de laagwaardige warmte gaat niet verloren, maar benut in het naastgelegen glastuinbouwbedrijf. De toegepaste technologie heeft zich ruimschoots bewezen bij GMB BioEnergie, al vroeg de compostering van GFT (in plaats van zuiveringsslib) om aanpassingen in het proces. Onze specialisten begeleiden De Meerlanden bij de exploitatie van de composteringsinrichting.

Referentie uitgelicht