Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

« Terug naar overzicht
Locatie
Diverse locaties

Opdrachtgever
GMB BioEnergie

Combinant
n.v.t.

DBFMO composteringsinrichtingen

GMB BioEnergie verwerkt het natte slib van zuiveringsinstallaties en organisch slib van bedrijven. Reststromen die bewijzen dat afval niet meer bestaat. Samen met GMB BioEnergie ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren we composteringsinrichtingen. Ruim 20 jaar ervaring met tunnelcompostering heeft een schat aan expertise opgeleverd waarmee andere opdrachtgevers hun voordeel doen. Expertise met betrekking tot het complete verwerkingsproces: ontwatering, vergisting, compostering, luchtbehandeling, nutriëntenterugwinning en energieopwekking.

In de composteringstunnels van GMB BioEnergie te Tiel en Zutphen veranderen reststromen – al dan niet na vergisting – in biogranulaat. Bij het proces komt bovendien energie vrij: gas, elektriciteit, warmte en CO2. Steeds meer opdrachtgevers benutten onze expertise, niet alleen bij het ontwerp en de bouw, maar ook bij de exploitatie en het onderhoud.

Referentie uitgelicht