Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

« Terug naar overzicht
Locatie
Diverse locaties

Opdrachtgever
GMB

Combinant
n.v.t.

Ontwikkeling mobiele proefvergister Check4Biogas

Veel industriële bedrijven verbranden hun organische restmaterialen. Grote kans dat vergisting een meer efficiënte en duurzame verwerkingsmethode is. Wij bouwden een mobiele proefvergister, de CHeck4Biogas. Met deze vergister op containerformaat kunnen we onderzoeken of organische reststromen vergistbaar zijn en onder welke voorwaarden. We meten ook de productie van biogas. Als we dat weten, kunnen we doelgericht een meer efficiënte route aanbieden voor de verwerking van de reststromen. De CHeck4Biogas geeft antwoorden op veel vragen.

Referentie uitgelicht