Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

« Terug naar overzicht
Locatie
Zutphen

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Combinant
N.v.t.

Waterschap Rivierenland

Aan het woord: Rinie van de Anker, teamleider van het team Civiele Techniek en Bouwkunde.

‘Wij willen het slib van onze zuiveringen zo duurzaam mogelijk verwerken, liefst op een manier waarbij we zoveel mogelijk nuttige grondstoffen terugwinnen voor hergebruik. GMB snapt dat’

Volumereductie en meer

Vroeger zagen we geen andere mogelijkheid dan ons slib naar de vuilstort te brengen, maar sinds 1990 zorgt GMB op ons terrein in Tiel voor het biologisch drogen van ons slib. Hierdoor konden we ook gaan kijken naar andere afzetmogelijkheden. We bereiken nu niet alleen een behoorlijke volumereductie van ons slib, we zien ook mogelijkheden om waardevolle stoffen die in het eindproduct zitten, weer in de grondstoffencyclus te brengen. Dat vinden we belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt en voor de circulaire economie.’

Nuchtere partner die vooruitdenkt

‘GMB droogt ons slib in een dertiental composteringstunnels. Mijn taak is steeds geweest om erop toe te zien dat GMB de installaties als een goed huisvader beheert. Door de jaren heen hebben we GMB leren kennen als een nuchtere partner die veel aandacht besteedt aan onderhoud en innovatie. Het is soms best moeilijk om dingen eenvoudig te houden, maar GMB lukt het. Bovendien denken ze met ons mee. In 2025 willen we volledig energieneutraal werken, dus we zijn blij met het initiatief van GMB om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de proceshallen.”

Referentie uitgelicht