Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

Energie- en grondstoffenfabrieken

De  kennis en ervaring van GMB op het gebied van energie- en grondstoffenfabrieken is uniek in Nederland. De waardevolle technologie ‘continue thermische drukhydrolyse’ beperkt niet alleen de kosten van afvalwaterbehandeling; ze levert ook een bijdrage aan de productie van meer groene energie en de terugwinning van kostbare grondstoffen. 

Met thermische drukhydrolyse als onderdeel van uw zuiveringsproces is het eenvoudiger om energie vrij te maken uit secundaire slibstromen. Uw belang is ook ons belang: een installatie die optimaal rendeert en voldoet aan de gestelde eisen. Een mooi voorbeeld hiervan is de slibvergistingsinstallatie met thermische drukhydrolyse die we bouwden in Venlo en Apeldoorn. Conform het DBMO-contract zorgt GMB in Venlo tevens zes jaar voor de bediening en het onderhoud.

In Apeldoorn wordt tijdens het ontwateringsproces met een struvietreactor fosfaat teruggewonnen. Het fosfaat is bruikbaar voor kunstmest in de landbouw. De energiefabriek maakt de maximale hoeveelheid energie (gas) vrij én wint grondstoffen uit zuiveringsslib.

Energie- en grondstoffenfabriek

Referentie uitgelicht